«Προγράμματα Κοινωνικοσυναισθηματικών Δεξιοτήτων – Υλοποίηση Προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 18.00-20.00 με Webex. Εισηγήτρια θα είναι η Δρ Νάντια Κουρμούση, ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ (Βλ. Επιμόρφωση-Προαιρετικές).