Γεννήθηκα το 1966 στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο στην Πτερούντα το δε Γυμνάσιο και Λύκειο στην Άντισσα Λέσβου.  Σπούδασα παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μετεκπαιδεύτηκα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στην «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ  και στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Επιπλέον, έχω ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ .Είμαι διδάκτωρ διδακτικής μεθοδολογίας  στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ με θέμα: «Παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας της ΣΤ΄  τάξης του Δημοτικού Σχολείου».

Έχω 34 χρόνια προϋπηρεσία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2012 έως το Σεπτέμβριο του 2018 υπηρέτησα ως Σχολικός Σύμβουλος στα δημοτικά σχολεία του  Χαϊδαρίου. Από 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως 6 Απριλίου 2023 υπηρέτησα  ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής Εκπαίδευσης στα Δημοτικά Σχολεία Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας και παράλληλα ως Οργανωτικός Συντονιστής στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής. Από 7 Απριλίου 2023 υπηρετώ ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης στην 6η Ενότητα Σχολείων Πειραιά [1ο, 2ο, 3ο, 11ο, 16ο, 18ο, 19ο ΔΣ Κορυδαλλού- 9ο, 13ο, 15ο, 18ο, 23ο, 26ο ΔΣ Νίκαιας]. Επιπλέον, εργάζομαι ως  Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εξ Αποστάσεως) «Επιστήμες Αγωγής»  του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και διδάσκω το μάθημα: «Παιδαγωγικής της Συμπερίληψης». Ακόμη διδάσκω στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ τα μαθήματα «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας»

Έχω διδάξει  μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας και παιδαγωγικής στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στα ΠΕΚ κ.ά. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων, έχω εργαστεί στα Προγράμματα: «Συμβουλευτική Γονέων» του ΙΔΕΚΕ, «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών των ΚΔΒΜ» του ΕΑΠ, σε Προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, σε ημερίδες της Εταιρείας Συμβούλων και Σταδιοδρομίας Employ  κ.ά.

Διετέλεσα Διευθυντής του 3ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Αθήνας (2016-2018), τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, τακτικό μέλος του Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΠΥΣΠΕ  Γ΄ Αθήνας, τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΠΕΘ για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και διαμόρφωση των ΠΔ 200 και 201 και τέλος μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ  για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (2016-2018).

Έχω εκδώσει τρία  βιβλία: «Ο Παιδαγωγός Μίλτος Κουντουράς», Αθήνα: Ατραπός, 2005, «Διδασκαλία και Μάθηση με την Αξιοποίηση του Διαδικτύου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού», Αθήνα: Ατραπός, 2006, «Ο Σχολικός Σύμβουλος ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Θεωρητική Προσέγγιση, Εμπειρική Διερεύνηση, Καλές Πρακτικές». Αθήνα: Γρηγόρης, 2013, έχω δημοσιεύσει άρθρα και έρευνες σε παιδαγωγικά περιοδικά (Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Επιστήμες της Αγωγής κ.ά.) και έχω συμμετάσχει  με εισηγήσεις σε πανεπιστημιακά συνέδρια και ημερίδες. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική μεθοδολογία με έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την  ιστορία της εκπαίδευσης και την εκπαίδευση ενηλίκων.