Ακαδημαϊκό Έτος
2021-2022

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μάθημα: «Πρακτική Άσκηση-Μικροδιδασκαλίες». Υποχρεωτικό.  Χειμερινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό Έτος
2020-2021

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μάθημα: «Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης». Υποχρεωτικό.  Χειμερινό Εξάμηνο.