Σχολικό Έτος  2017-1018

Το σχολικό έτος  2017-2018  στην 29η Περιφέρεια  λειτουργούν  από την Τετάρτη  13 Δεκεμβρίου 2017  δύο Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στο 3ο  και 4ο Δημοτικά Σχολεία  Χαϊδαρίου με 2 τμήματα αντίστοιχα σε κάθε σχολείο (ΥΑ με αρ. πρωτ. 193964/ΓΔ4  (ΦΕΚ 3974/2017, τ.Β’).

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ   με θέμα: «Απολογισμός και Αποτίμηση Λειτουργίας των ΔΥΕΠ-Αναστοχασμός-Προτάσεις» την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρες 10.00-12.00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ/15-02-2018  (Πρόγραμμα).

Σχολικό Έτος  2016-1017

Το σχολικό έτος  2016-2017  στην 29η Περιφέρεια  λειτούργησαν από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017  δύο Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στο 5ο  και 9ο Δημοτικά Σχολεία  Χαϊδαρίου με 2 τμήματα αντίστοιχα σε κάθε σχολείο (ΥΑ με αρ. πρωτ. 1400/ΓΔ4/ 03-01-2017  (ΦΕΚ 6/2017, τ.Β’).

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ   με θέμα: «Απολογισμός και Αξιολόγηση Λειτουργίας των ΔΥΕΠ-Αναστοχασμός-Προτάσεις» την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρες 10.00-12.00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ (Πρόγραμμα)

Φωτογραφίες και ρεπορτάζ  από την Υποδοχή των προσφυγόπουλων

Εκπαιδευτικό Υλικό από την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανοικτά Αναλυτικά Προγράμματα και γνωστικά αντικείμενα (8)

Γλώσσα: Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο – Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο — Ανοικτό Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδακτικό Υλικό (14)

Υποστηρικτικό υλικό ΥΠΠΕΘ & άλλων φορέων (5)

 

Εκπαιδευτικό Υλικό ΓΕΦΥΡΕΣ από την Ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ
Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων 
Λεξικό ελληνικά – αραβικά & αραβικά – ελληνικά