Σχολικό Έτος 2017-2018

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2017-2018- Γ΄Τρίμηνο)

►Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ   με θέμα: «Απολογισμός και Αποτίμηση Λειτουργίας των ΔΥΕΠ-Αναστοχασμός-Προτάσεις» την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρες 10.00-12.00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄ & Β΄ τάξης/24-04-2018  (Πρόγραμμα).

 

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2017-2018- Β΄Τρίμηνο)

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γ΄-Δ΄-Ε΄ & Στ΄ τάξης/19-03-2018 (Πρόγραμμα).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ/15-02-2018  (Πρόγραμμα)

 

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2017-2018- Α΄Τρίμηνο)

►Ημερίδες  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 που διδάσκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη  με θέμα: «Στρατηγικές Παιδαγωγικής και Διδακτικής Υποστήριξης». Τετάρτη 01 και Πέμπτη 09 Νοεμβρίου στο 8ο και 3ο ΔΣ  αντίστοιχα (Πρόγραμμα).

►Ημερίδες  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 που διδάσκουν στις  Γ΄-Δ΄ και Ε΄- Στ΄ τάξεις  με θέμα: «Η Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Παρασκευή 6 και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου αντίστοιχα  στο 7ο ΔΣ (Πρόγραμμα).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων  (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο, 11ο & 14ο)   με θέμα: «Παιδαγωγική  Φρενέ: Αρχές και τεχνικές για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο σχολείο της κοινότητας».Τρίτη  5  Σεπτεμβρίου και ώρες 08.30-14.00 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα).

Σχολικό Έτος 2016-2017

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2016-2017- Γ΄Τρίμηνο)

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ   με θέμα: «Απολογισμός και Αξιολόγηση Λειτουργίας των ΔΥΕΠ-Αναστοχασμός-Προτάσεις» την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρες 10.00-12.00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης με θέμα: «Εφαρμογή του Προγράμματος «Βήματα για τη Ζωή» στην 29η Περιφέρεια το Σχολικό Έτος 2016-2017:  Αποτελέσματα και Αναστοχασμός».Παρασκευή  16 Ιουνίου 2017  και ώρες 08.30-12.00 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου. (Πρόγραμμα).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ (Πρόγραμμα)

 

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2016-2017-Β΄Τρίμηνο)

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Ε΄ και Στ΄ τάξης- Πρόγραμμα

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Γ΄και Δ΄ τάξης- Πρόγραμμα

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ τάξης- Πρόγραμμα

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (A΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Δευτέρα  05  Δεκεμβρίου 2016,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Ενημέρωση για τον Εξορθολογισμό και την  Αναδιάρθρωση της Διδακτέας Ύλης και το  Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο ΜτΘ».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Ε΄ Τάξη, την Δευτέρα  21  Νοεμβρίου 2016,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Ενημέρωση για τον Εξορθολογισμό και την  Αναδιάρθρωση της Διδακτέας Ύλης και το  Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο ΜτΘ».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Γ΄ Τάξη, την Πέμπτη 10  Νοεμβρίου 2016,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Ενημέρωση για τον Εξορθολογισμό και την  Αναδιάρθρωση της Διδακτέας Ύλης και το  Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο ΜτΘ».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Δ΄ Τάξη, την Τρίτη 15  Νοεμβρίου 2016,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Ενημέρωση για τον Εξορθολογισμό και την  Αναδιάρθρωση της Διδακτέας Ύλης και το  Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο ΜτΘ».

Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης με θέμα:«Εφαρμογή του Προγράμματος «Βήματα για τη Ζωή» στην 29η Περιφέρεια:  Αποτελέσματα και Αναστοχασμός». Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου. Πρόγραμμα.

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: «Αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων και ατυχημάτων στο χώρο του σχολείου». Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ. Πρόγραμμα.

Σχολικό Έτος 2015-2016

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (Β΄ Τρίμηνο)

►Διασχολικές Ημερίδες Επιμόρφωσης . Πρόγραμμα

Πρόγραμμα: “Βήματα για τη ζωή”. Επιμορφωτική- ανατροφοδοτική συνάντηση με την Συντονίστρια του Προγράμματος Νάντια Κουρμούση και τον Γιώργο Μαρκογιαννάκη. Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 16.30-19.00 στο 5οΔΣ Χαϊδαρίου.

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (A΄ Τρίμηνο)

►Επιμορφωτικές Ημερίδες κατά Τάξη- Πρόγραμμα

►Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού  “Βήματα για τη ζωή”.
11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2015 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Πρόγραμμα Σεμιναρίου.

Σχολικό Έτος 2014-2015

Επιμορφωτική Ημερίδα (Σχ. Έτος 2014-2015-Γ΄Τρίμηνο)

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στο 3ο ΔΣ Χαϊδαρίου
Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (Σχ. Έτος 2014-2015 – Γ΄ Τρίμηνο)
Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Πέμπτη 07 Μαΐου,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Προγραμματισμός-Συντονισμός Παρουσίασης Βιωματικών Δράσεων του Project: Διαδρομές στην πόλη μου: Ιστορία Πολιτισμός Περιβάλλον».

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ιδιωτικών Σχολείων
♦ Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία «9/Θ Νέα Παιδεία -Σπύρου Ντάγκα & Σία ΟΕ» και «6/Θ Νέα Παιδεία Αφαίας-Σπύρου Ντάγκα & Σία ΟΕ», την Δευτέρα 9 Μαρτίου από τις 15.00-17.00 στην έδρα των σχολείων με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή».

♦ Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Πρότυπη Παιδαγωγική», την Πέμπτη 19 Μαρτίου από τις 11.30-13.30 στην έδρα του σχολείου με θέμα: «Προβλήματα Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Διαχείριση και Αντιμετώπιση».
♦ Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Παιδικό Πολυτεχνείο», την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015 από τις 14.00-16.00 στην έδρα του σχολείου με θέμα: «Προβλήματα Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Διαχείριση και Αντιμετώπιση».

 

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2014-2015-Β΄Τρίμηνο)
Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Ημερίδων

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (Σχ. Έτος 2014-2015 – Β΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Τοπική Ιστορία: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Υλοποίηση Βιωματικών Δράσεων με επίκεντρο την πόλη του Χαϊδαρίου».

 

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2014-2015)

►Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Ε΄ και Στ’  τάξης, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014  στο 10ο Δημοτικό Σχολείο.
Πρόγραμμα Ημερίδας.

►Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ τάξης, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
Πρόγραμμα Ημερίδας.

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ τάξης, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.

ΠρόγραμμαΗμερίδας.

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (Σχ. Έτος 2014-2015 – A΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Τοπική Ιστορία: Σχεδιασμός βιωματικών δράσεων με επίκεντρο την πόλη του Χαϊδαρίου».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α΄ Τάξη, την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014, από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή: Δυσκολίες γραφής και τρόποι αντιμετώπισης». Επιμορφωτής: Ηλιόπουλος Γεώργιος, Εργοθεραπευτής- MEd, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας

ΗμερίδαΕπιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Στ΄ τάξης των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, 5ο Δ.Σ. Χαϊδαρίου (08.15-14.00).

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Ε΄ Τάξη, την Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2014,  από τις 09:00΄-13:00΄ στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω με θέμα: «Πειραματική προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου Φυσικών Ερευνώ και ανακαλύπτω της  Ε΄ τάξης».

Υπεύθυνη ΕΚΦΕ: κ. Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη.

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις     (Σχ. Έτος 2013- 2014 – Γ΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Ε΄ Τάξη, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014,  από τις 09:00΄-13:00΄ στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω με θέμα: «Πειραματική προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου Φυσικών Ερευνώ και ανακαλύπτω της  Στ΄ τάξης».
Υπεύθυνη ΕΚΦΕ: κ. Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη.

 

Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα-Απρίλιος 2014

Πέμπτη 03 Απριλίου 2014 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο ΧαϊδαρίουΘέμα: “Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης”
Πρόγραμμα

Σχολικό Έτος 2013-2014

Επιμορφωτικές Συναντήσεις  12.00-14.00   (Σχ. Έτος 2013-2014 – Β΄ Τρίμηνο)

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην A΄ τάξη, την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Αξιοποίηση Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδασκαλία: Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση, Καταιγισμός ιδεών».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Β΄ τάξη, την Τρίτη  11 Μαρτίου 2014,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου(Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Αξιοποίηση Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδασκαλία: Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση, Καταιγισμός ιδεών».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ τάξη, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014, από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Αξιοποίηση Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδασκαλία: Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση, Καταιγισμός ιδεών».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Ε΄ τάξη, την Τρίτη  11 Φεβρουαρίου 2014,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου(Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Αξιοποίηση Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδασκαλία: Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση, Καταιγισμός ιδεών».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Δ΄ τάξη, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642)με θέμα: «Αξιοποίηση Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδασκαλία: Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση, Καταιγισμός ιδεών».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Γ΄ τάξη, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642) με θέμα: «Αξιοποίηση Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στη Διδασκαλία: Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση, Καταιγισμός ιδεών».

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις  12.00-14.00   (Σχ. Έτος 2013-2014 – Α΄ Τρίμηνο)

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ τάξη, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Τεχνικές  Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Ε΄ τάξη, την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου(Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Τεχνικές  Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Δ΄ τάξη, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κερκύρας 8, Ελαιώνας,  τηλ.: 210-5905476) με θέμα: «Τεχνικές  Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».

►Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α΄ τάξη, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κερκύρας 8, Ελαιώνας,  τηλ.: 210-5905476) με θέμα: «Τεχνικές  Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».

 

Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα-Νοέμβριος 2013
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
Θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις»
Πρόγραμμα

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις  12.00-14.00   (Σχ. Έτος 2013-2014 – Α΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην A΄ Τάξη, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή: Δυσκολίες γραφής και τρόποι αντιμετώπισης», Ηλιόπουλος Γεώργιος, εργοθεραπευτής- MEd, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας.

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην B΄ Τάξη, την Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642) με θέμα: «Τεχνικές  Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Γ΄ Τάξη,την Τετάρτη13 Νοεμβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου με θέμα: «Τεχνικές  Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».

 

Επιμορφωτική Συνάντηση με Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων
Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που υπηρετούν με μετάταξη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία της 29ης Περιφέρειας, την Τετάρτη,  23 Οκτωβρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου(Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Λειτουργία σχολείου με ΕΑΕΠ».

Πρόγραμμα Διασχολικής Επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου Σχολικού Έτους 2013-2014

Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα
Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο  Χαϊδαρίου
Θέμα: “Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο”
Πρόγραμμα

Σχολικό Έτος 2012-2013

Επιμορφωτικές Συναντήσεις  12.00-14.00   (Σχ. Έτος 2012-2013 – Β΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην A΄ Τάξη, την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου  2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κερκύρας 8, Ελαιώνας, τηλ.: 210 5905476) στην παρακολούθηση δειγματικής συνδιδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας και των Εικαστικών με θέμα: «Με ένα πινέλο και πολλά χρώματα». Μπόλωση Χρυσάνθη, δασκάλα της Α1΄τάξης, Πασιπουλαρίδου Παρέσια, δασκάλα εικαστικών.

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην B΄ Τάξη, την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642) με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Γ΄ Τάξη, την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Δ΄ Τάξη, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013,  από τις 12:00΄-14:00΄ στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω με θέμα: «Πειραματική προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου Φυσικών: Ερευνώ και ανακαλύπτω». Υπεύθυνη ΕΚΦΕ: κ. Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη.

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Ε΄ Τάξη, την Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013, από τις 12:00΄-14:00΄ στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω με θέμα: «Πειραματική προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου Φυσικών: Ερευνώ και ανακαλύπτω».

Επιμορφωτικές Συναντήσεις  12.00-14.00   (Σχ. Έτος 2012-2013 – Α΄ Τρίμηνο)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Γ΄ Τάξη, την Τρίτη,  04 Δεκεμβρίου 2012, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Παραγωγή γραπτού λόγου».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Δ΄ Τάξη, την Τετάρτη,  28 Νοεμβρίου  2012, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα:  «Παραγωγή γραπτού λόγου».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α΄ Τάξη, την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα:  «Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Β΄ Τάξη, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Διδακτική της Γλώσσας».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, από τις 12:00΄-14:00’,  στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642) με θέμα:  «Αναδεικνύοντας  όψεις και διαστάσεις του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον», Χρύσα Παπαλαζάρου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 στο 1ο ΔΣ Χαϊδαρίου, ΜΑ Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην E΄ Τάξη, την Τρίτη  30 Οκτωβρίου 2012, από τις 12:00΄-14:00’,  στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642) με θέμα:  «Αναδεικνύοντας  όψεις και διαστάσεις του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον»Χρύσα Παπαλαζάρου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 στο 1ο ΔΣ Χαϊδαρίου, ΜΑ Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σχολικό Έτος 2011-2012

Διασχολική Επιμόρφωση Σεπτεμβρίου 2012
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής σε διασχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις-βιωματικά εργαστήρια με θέμα:«Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολείο» από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα που στάλθηκε στα σχολεία.

Επιμορφωτικές Συναντήσεις  12.00-14.00   (2011-2012)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Γ΄ Τάξη, την Τετάρτη,  23 Μαΐου 2012, από τις 12:00΄-14:00’, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Γράμμου και Ρόδου, Κέντρο, τηλ.: 210-5819642) με θέμα: «Παραγωγή γραπτού λόγου».

Εκπαιδευτικοί  που διδάσκουν στην Ε΄ Τάξη, την Τετάρτη,  16 Μαΐου 2012, από τις 12:00΄-14:00’, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κερκύρας 8, Ελαιώνας,  τηλ.: 210-5905476).Θέμα: «Στρατηγικές αξιοποίησης του λογοτεχνικού βιβλίου-Φιλαναγνωσία», Γιάννης Γκουντέλας, δάσκαλος στο 14ο ΔΣ Χαϊδαρίου.

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Β΄ Τάξη, την Τετάρτη,  2 Μαΐου 2012, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Διδακτική της Γλώσσας».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Δ΄ Τάξη, την Τετάρτη,  9 Μαΐου 2012, από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Διδακτική της Ιστορίας».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α΄ Τάξη, την Τρίτη,  27 Μαρτίου 2012,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, τηλ.: 210-5813742) με θέμα: «Διαχείριση σχολικής τάξης: Ανάλυση παιδαγωγικών πρακτικών».

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ΄ Τάξη, την Τρίτη,  03 Απριλίου 2012,  από τις 12:00΄-14:00’, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθας και Δόξης, Κουνέλια, τηλ.: 210-5813451) με θέμα: «Δειγματική διδασκαλία στα Μαθηματικά με την αξιοποίηση λογισμικών οπτικοποίησης και διαδραστικού πίνακα», Τζούλια Φορτούνη, δασκάλα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, Μεταπτυχιακό Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών.