Μαράσλειο Διδασκαλείο ΔΕ

– Μάθημα: «Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Σχολικής Πρακτικής», Χειμερινό Εξάμηνο.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

– Μάθημα: «Παρώθηση και Κίνητρα στη Σχολική Τάξη», Χειμερινό Εξάμηνο.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

– Μάθημα «Ζητήματα και Τάσεις της Σύγχρονης Παιδαγωγικής», Εαρινό Εξάμηνο.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2007-2008.