Περίληψη
Στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται  άμεσα  ή  έμμεσα στο πεδίο της  Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμπεριλαμβάνονται και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ως εκ του ρόλου τους, λειτουργούν και ως εκπαιδευτές ενηλίκων παρά το γεγονός ότι για την επιλογή τους στη θέση αυτή ανάμεσα στις προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνεται η επιμόρφωσή τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Οι εκπαιδευόμενοι, όμως, στα σεμινάρια  επιμόρφωσης που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι ενήλικοι με διαφορετικές ανάγκες, διδακτικές εμπειρίες και θεωρητικούς προβληματισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο και απαραίτητο οι Σχολικοί Σύμβουλοι να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μιας και  απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους.

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής  στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, διερευνώνται οι απόψεις τους για τις αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και οι επιμορφωτικές τους ανάγκες στο εν λόγω πεδίο ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και τους εκπαιδευτές της επιμόρφωσης που επιθυμούν. Επιπλέον, παρουσιάζονται καλές πρακτικές που αναδεικνύουν το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου ως εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΠΕ. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το πλαίσιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων και τέλος προτείνονται τρεις καλές πρακτικές ενδοσχολικής και διασχολικής επιμόρφωσης.

 

Βιβλιοκριτική
του Απόστολου Τσακαλίδη, π. Σχολικού Συμβούλου, Συγγραφέα
Με πολλή χαρά και συγκίνηση πήρα στα χέρια μου το νέο βιβλίο του κ. Καράμηνα με πρόλογο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιου Τριλιανού για το κενό που έρχεται να καλύψει και την αξία της προσφοράς του.

Με μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη-διατριβή θα έλεγα- ο Δρ Καράμηνας επιχειρεί να αναδείξει την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των σχολικών συμβούλων ως εκπαιδευτών ενηλίκων, αφού ένας σημαντικός τομέας του έργου τους είναι η επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι ενήλικες.

Ιδιαίτερα ευαίσθητος στο έργο του εκπαιδευτικού ο κ. Καράμηνας και με ειδικές σπουδές στην εκπαίδευση των ενηλίκων παρουσιάζει στο βιβλίο του αυτό τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές για την αποτελεσματικότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πρωτόκολλο θεραπείας κατά τον ιατρικό όρο. Πολύ σοβαρό στους τομείς της έρευνας, της ταξινόμησης και αξιοποίησης των δεδομένων από απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και τις προτεινόμενες τεχνικές.

Πολύς μόχθος με υπευθυνότητα για να καταστούν συνειδητά προβλήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και σε ομότιτλους συναδέλφους για πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική εκπαίδευση γενικότερα.

Κοντολογίς το περιεχόμενο του βιβλίου με τη δομή, τις πληροφορίες-στοιχεία, τεχνικές και βιβλιογραφία, όχι μόνο δεν προδίδει πουθενά τον τίτλο του, αλλά τον δικαιώνει καίρια.
Συγχαίροντας θερμά τον συγγραφέα κ. Καράμηνα για το νέο του πόνημα, εύχομαι να προσεχθεί το έργο του και να αναδειχθεί η ωφέλειά του. Γιατί δε φτάνει να θέλεις να εκπαιδεύσεις ενήλικες, Πρέπει και να μπορείς. Και για να μπορείς, το βιβλίο για το οποίο γίνεται λόγος, σε βοηθάει πάρα πολύ.

Περίληψη

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτολμάς να εμβαθύνεις στο αξεπέραστο έργο ενός «δασκάλου της Ρωμιοσύνης»(Πανταζής, 1984) όπως ο  Μίλτος Κουντουράς. Ωστόσο είναι μεγάλη η ικανοποίηση και η χαρά να διαπιστώνεις ότι συνέβαλες κι εσύ, ότι έβαλες ένα μικρό λιθαράκι για να αναδειχθεί και να γίνει  ακόμα πιο γνωστό το έργο αυτού του πρωτοπόρου παιδαγωγού που δεν είχε κατά την ταπεινή μας γνώμη την ανταπόκριση  και την πρέπουσα τιμή που αναλογούσε στο έργο του.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της ζωής και του έργου του μεγάλου παιδαγωγού κι αναφέρονται οι σημαντικότερες στιγμές της ζωής και της εκπαιδευτικής του πορείας με χρονολογική σειρά, γίνεται αναφορά στην κοινωνικοπολιτική του αφετηρία, δηλαδή στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό κλίμα της εποχής του αλλά και στο οικογενειακό του περιβάλλον, στην περιοχή της Γέρας Λέσβου, το οποίο  τον επηρέασε καθοριστικά στη μετέπειτα διαδρομή του.

Ακόμα γίνεται αναφορά στην παιδαγωγική του αφετηρία και στις επιρροές που δέχτηκε και επηρεάστηκε τόσο στην πρώτη περίοδο της ζωής του από το 1906 μέχρι και πριν από την αναχώρησή του για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία το 1923, όσο και στη δεύτερη και σημαντικότερη περίοδο από το 1923 μέχρι το 1926, όπου για τρία χρόνια  στη Γερμανία γνώρισε εξέχουσες προσωπικότητες της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής και της Ψυχολογίας, παρακολούθησε τις παραδόσεις τους και επηρεάστηκε βαθιά από το έργο τους.

Κυρίως όμως γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι παιδαγωγικές και διδακτικές καινοτομίες που εμπνεύστηκε, σχεδίασε κι εφάρμοσε με βασική αναφορά σε δυο φάσεις της εκπαιδευτικής του πορείας. Κατ’ αρχήν στην πρώτη περίοδο από την έναρξη της εκπαιδευτικής του καριέρας το 1915 μέχρι την επιστροφή του από μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία το 1926, και κυρίως στο μεγαλειώδες έργο του στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1927-1930, για το οποίο επιχειρείται εκτενής αναφορά με κύριους άξονες τις βασικές αρχές λειτουργίας του, την καθημερινή του λειτουργία, τη μέθοδο διδασκαλίας και το πρόγραμμά του, και τέλος  τα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία και τη λειτουργία τους.

Επίσης γίνεται αναφορά στην  υπονόμευση, τις συκοφαντίες, τις λοιδορίες, και τελικά στη ματαίωση της ρηξικέλευθης παιδαγωγικής προσπάθειας του Μ. Κουντουρά κι ακόμα συνοπτική αναφορά στη θητεία του στο Εκπαιδευτικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (1930-1933) μετά τις διώξεις και τις συκοφαντίες που υπέστη καθώς και στην έκδοση του περιοδικού του «Παιδεία» το 1936.

Τέλος καταβάλλεται προσπάθεια για μια κριτική αποτίμηση του παιδαγωγικού και διδακτικού του έργου κάνοντας συσχέτιση των όσων έκανε και πρότεινε με το τι γίνεται σήμερα στα εκπαιδευτικά μας πράγματα.

Tο Παράρτημα  αποτελείται από τρία Μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο Μέρος παρατίθενται οι απόψεις  διακεκριμένων ανθρώπων των Γραμμάτων και της Πολιτικής για το Μίλτο Κουντουρά, όπως αυτές αποδελτιώθηκαν από τη σχετική βιβλιογραφία, στο  2οΜέρος κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν σημαντικά  έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή  του κατάσταση και στο 3οΜέρος παρατίθεται φωτογραφικό υλικό και χειρόγραφες σημειώσεις από τη ζωή και το έργο του.

Περίληψη

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εξελιγμένη τους μορφή (παγκόσμιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.) διαμορφώνουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει σημαντικές δυνατότητες για το σχεδιασμό νέου τύπου μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Όμως, για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι ανάγκη να διερευνηθεί και να μελετηθεί με επιστημονική εγκυρότητα η νέα πραγματικότητα σε μια προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρμογής εκείνων των καινοτομιών, που διευκολύνουν και ενισχύουν το ρόλο  εκπαιδευτικών και μαθητών στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και δεν  αποκλίνουν από τη βασική αποστολή του σχολείου που είναι, η διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης να προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις νοητικές ικανότητες και τις φυσικές δυνατότητες των μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο μέρη: Στο πρώτο μέρος καταβάλλεται προσπάθεια προσδιορισμού σε θεωρητικό επίπεδο της ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία και προτείνεται ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού με συγκεκριμένα παραδείγματα από τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα με βασικό σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου ως εργαλείου διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.