Ακαδημαϊκά Έτη:
2009-2010, 2010-2011

– Μάθημα Επιλογής Ζ΄ Εξαμήνου: «Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Σεναρίων Διδασκαλίας με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ», Χειμερινό Εξάμηνο.

Ακαδημαϊκά Έτη:
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

– Μάθημα Επιλογής Ζ΄ Εξαμήνου: «Διδακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές με την Χρήση του Διαδικτύου», Χειμερινό Εξάμηνο.