Νομοθεσία

Νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) – Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α) – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α) – Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις

Προεδρικό διάταγμα 79/2017 – Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Τροποποιητικές διατάξεις (Αύγουστος 2018 – άρθρα 22 και 23 και Μάιος 2019 – άρθρα 204, 207, 209 και 220)

Υπουργική Απόφαση Φ.170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/2021) – Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/Β/2002) και Τροποποιητικό ΦΕΚ (1180/Β/2010) – Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ – Αναζήτηση Νόμων, Διαταγμάτων, ΦΕΚ:

http://www.et.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – Νομοθεσία & χρήσιμα έντυπα:

http://users.sch.gr/akouts/lows.htm

 

Δείτε περισσότερα στη σελίδα : http://dipe-g-athin.att.sch.gr/pages/07_nomothesia.htm