Επιμόρφωση – Σχολικό Έτος 2022-2023

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6ου, 7ου,  11ου ΔΣ Ασπροπύργου & 4ου ΔΣ Μάνδρας  την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 (08.15-14.00) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου με θέμα: «Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς
που διδάσκουν σε τάξεις (και) με μαθητές/ μαθήτριες Ρομά» (Πρόσκληση).

►Επιμορφωτική Ημερίδα   για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΖΕΠΙ & ΖΕΠ ΙΙ των Δημοτικών Σχολείων Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  την Πέμπτη 09  Φεβρουαρίου 2023 (20.15-14.00) στην έδρα του 3ου ΠΕΚΕΣ  με θέμα: «Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής: “Θεσμικό πλαίσιο – εκπαιδευτικό υλικό – αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές” (Πρόσκληση).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Στ΄ Τάξης  στις 10/11/2022 στο 2ο ΔΣ Μάνδρας με θέμα: “Διδακτική της Γλώσσας: Παραγωγή Γραπτού Λόγου-Αξιοποίηση της Τέχνης στη Διδασκαλία” (Πρόσκληση).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Ε΄ Τάξης  στις 08/11/2022 στο 4ο ΔΣ Μάνδρας με θέμα: “Διδακτική της Γλώσσας: Παραγωγή Γραπτού Λόγου-Αξιοποίηση της Τέχνης στη Διδασκαλία” (Πρόσκληση).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Δ΄ Τάξης  στις 03/11/2022 στο 3ο ΔΣ Μάνδρας με θέμα: “Διδακτική της Γλώσσας: Παραγωγή Γραπτού Λόγου” (Πρόσκληση).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Γ΄ Τάξης  την 01/11/2022 στο 3ο ΔΣ Μαγούλας με θέμα: “Διδακτική της Γλώσσας” (Πρόσκληση).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  ΠΕ70  Β΄ Τάξης  στις 25/10/2022 στο 1ο ΔΣ Ασπροπύργου με θέμα: “Διδακτική Γλώσσας και Μαθηματικών” (Πρόσκληση).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70 Α΄ Τάξης  στις 20/10/2022 στο 5ο ΔΣ Ασπροπύργου με θέμα: “Διδακτική Γλώσσας και Μαθηματικών” (Πρόσκληση).

Ημερίδες επιμόρφωσης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 των ΔΣ Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας στο Πνευμ. Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου και Μάνδρας (7 & 8 -09-2022) (Πρόσκληση).

Επιμόρφωση – Σχολικό Έτος 2021-2022

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  1ου  και 2ου ΔΣ Μάνδρας (24-05-2022) (Πρόσκληση).

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  3ου, 4ου  και 5ου ΔΣ Μάνδρας (17-05-2022) (Πρόσκληση).

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  8ου, 9ου  και 10ου ΔΣ Ασπροπύργου  (12-05-2022) (Πρόσκληση).

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου,  4ου και 5ου ΔΣ Ασπροπύργου  (11-05-2022) (Πρόσκληση).

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  2ου και 3ου ΔΣ Ασπροπύργου  (10-05-2022) (Πρόσκληση).

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  ΔΣ Βιλίων και Ερυθρών (14-04-2022) (Πρόσκληση).

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 2ου και 3ου ΔΣ Μαγούλας (08-04-2022)-(Πρόσκληση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6ου, 7ου και 11ου ΔΣ Ασπροπύργου (07-04-2022)- (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”   την Δευτέρα 4 Απριλίου  2022 (13.15-14.00) (Πρόσκληση).

Διαδικτυακή Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 των τάξεων Δ, Ε και Στ  την Τετάρτη  8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 08.15-14.00 με θέμα: “Ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Υποστήριξης” (Πρόσκληση).

Διαδικτυακή Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 των τάξεων Α, Β, Γ και ΤΥ ΖΕΠ Ι και ΙΙ την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 08.15-14.00 με θέμα: “Ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Υποστήριξης” (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη προς όλους τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΠΕΚΕΣ για το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”. Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις 18.00 (Πρόσκληση).

►Εσπερίδα με θέμα: “Η Σεξουαλική Αγωγή στο Σχολείο”, Β΄ Μέρος, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, 18.00-21.00 (Πρόσκληση).

►Εσπερίδα με θέμα: “Η Σεξουαλική Αγωγή στο Σχολείο”, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, 18.00-21.00 (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  με τους ΣΕΠ  αρμοδιότητας του 3ου ΠΕΚΕΣ   την Δευτέρα 1  Νοεμβρίου 2021 (09.00-10.00)  με θέμα: “Πορεία φοίτησης των προσφύγων μαθητών” (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΖΕΠΙ & ΖΕΠ ΙΙ των Δημοτικών Σχολείων Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  την Δευτέρα 1  Νοεμβρίου 2021 (13.15-14.00)  με θέμα: «Παρουσίαση και αξιοποίηση
εκπαιδευτικού υλικού για Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ» (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ  για όλους τους εκπαιδευτικούς   του 6ου, 7ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου που συμμετέχουν στη Δράση:  «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρόγραμμα. Η συνάντηση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 09.00-11.00  (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου  2021 (09.00-12.00)  με θέμα: «Υποδοχή-ενημέρωση-επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πλαίσιο συνεργασίας ΣΕΕ – Εκπαιδευτικών και Σχολείου – Ζητήματα παιδαγωγικής υποστήριξης – Συζήτηση» (Πρόσκληση) (Σε συνεργασία με την ΣΕΕ κ. Φανή Τσιαμπάση για τα σχολεία  6ο, 7ο, 9ο και 10ο Δ.Σ. Άνω Λιοσίων και του Δ.Σ. Φυλής).

►Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου  2021 (09.00-12.00)  με θέμα: «Υποδοχή-ενημέρωση-επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πλαίσιο συνεργασίας ΣΕΕ – Εκπαιδευτικών και Σχολείου – Ζητήματα παιδαγωγικής υποστήριξης – Συζήτηση» (Πρόσκληση).

Επιμόρφωση – Σχολικό Έτος 2020-2021

►Εσπερίδα με θέμα: “Εικονιστικές Αναπαραστάσεις και Ήρωες του Εικοσιένα”, Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021/18.00-21.00 (Πρόσκληση).

►Ενημερωτικές-επιμορφωτικές διαδικτυακές  τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Ε΄και Στ΄ Τάξης  με θέμα: “Πλαίσιο παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου” στις 16 και 17  Μαρτίου 2021 αντίστοιχα (Πρόσκληση).

►Ενημερωτικές-επιμορφωτικές διαδικτυακές  τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΤΥ ΖΕΠ Ι και ΙΙ  με θέμα: “Πλαίσιο παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου” για τις τάξεις Α, Β, Γ και Δ  στις 9,10, 11 και 12 Μαρτίου 2021 αντίστοιχα (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με  Διευθυντές των Δημοτικών  Σχολείων   Δυτικής Αττικής  και τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής στις 17 Φεβρουαρίου 2021 /11.00-13.00 (Πρόσκληση).

►Ενημερωτική διαδικτυακή  συνάντηση με Ψυχολόγους/Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διευθυντές των Δημοτικών  Σχολείων  Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  στις 14 Ιανουαρίου 2021 /11.30-13.00 (Πρόσκληση).

►Προαιρετικές διαδικτυακές  επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 με θέμα: “Διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ” στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020 (Πρόγραμμα).

►Προαιρετικό Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο  με θέμα: “Η χρήση της πλατφόρμας  Webex  στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση” στις 10 και 11 Νοεμβρίου  (Πρόσκληση).

►Προαιρετικό Διαδικτυακό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ¨Χαμόγελο του Παιδιού” στις 5/10/2020 (Πρόσκληση).

Επιμόρφωση – Σχολικό Έτος 2019-2020

Πρόσκληση σε Τηλεδιασκέψεις με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΤΥ ΖΕΠ Ι
& ΙΙ για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (28-04-20)

Πρόσκληση σε Τηλεδιασκέψεις με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΤΥ ΖΕΠ Ι
& ΙΙ για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (27-03-20)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 3ου και 4ου ΔΣ Ασπροπύργου (05-03-20)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 8ου, 9ου και 10ου ΔΣ Ασπροπύργου (27-02-20)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 2ου και 5ου ΔΣ Ασπροπύργου (25-02-2020)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 3ου, 4ου και 5ου ΔΣ Μάνδρας (20-02-2020)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 2ου και 3ου ΔΣ Μαγούλας (13-02-2020)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6ου, 7ου και 11ου ΔΣ Ασπροπύργου (6-02-2020)

Επιμορφωτική Συνάντηση με Εκπαιδευτικούς  των ΔΣ του Ασπροπύργου που συμμετέχουν στο Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” (5-12-2019).

Επιμορφωτική Συνάντηση με Εκπαιδευτικούς  των ΔΣ της Μάνδρας-Ειδυλλίας και της Μαγούλας που συμμετέχουν στο Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” (4-12-19).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Στ΄ Τάξης  στις 03/12/2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γ΄ Τάξης  στις 28/11/2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ε΄ Τάξης  στις 21/11/2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δ΄ Τάξης  στις 12/11/2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Τάξης  στις 31/10/2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄ Τάξης  στις 22/10/2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΤΥ ΖΕΠ Ι και ΖΕΠ ΙΙ» στις 15/10/2019

►Προαιρετικό Βιωματικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ¨Χαμόγελο του Παιδιού” στις 9/10/2019 (Πρόγραμμα)

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών Δυτικής Αττικής στις 9/9/2019

Ημερίδες Επιμόρφωσης – Σχολικό Έτος 2018-2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών  Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών για την Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Ε΄ Τάξης στα Μαθηματικά

Ημερίδα  1ο, 2ο & 5ο ΔΣ Ασπροπύργου

Ημερίδα  9ο & 10ο ΔΣ Ασπροπύργου

Ημερίδα  3ο, 4ο & 5ο  ΔΣ Μάνδρας

Ημερίδα   3ο & 4ο ΔΣ Ασπροπύργου

Ημερίδα  8ο & 11ο ΔΣ Ασπροπύργου

Ημερίδα  1ο & 2ο ΔΣ Μάνδρας

Ημερίδα  1ο, 2ο & 3ο ΔΣ Μαγούλας

Ημερίδα  ΔΣ Βιλίων και Ερυθρών

Ημερίδα  6ο & 7ο ΔΣ Ασπροπύργου