Σχολικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση(τηλεδιάσκεψη) συνεργασίας   με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022  με θέμα: «Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών-μαθητών».

Σχολικό Έτος 2021-2022

►  Πρόσκληση σε συνάντηση με τους διευθυντές/-ντριες   των Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου  στο 1ο ΔΣ Ασπροπύργου με θέμα: “Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2021-2022. Προγραμματισμός σχολικού έτους  2022-2023”  την Πέμπτη 16 Ιουνίου  2022 και ώρες  09.00-10.30.

Πρόσκληση σε συνάντηση με τους διευθυντές/-ντριες   των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας στο  ΔΣ  Βιλίων με θέμα: “Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2021-2022. Προγραμματισμός σχολικού έτους  2022-2023”  την Πέμπτη 16 Ιουνίου  2022 και ώρες  11.30-13.00.

Πρόσκληση σε συνάντηση με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022  με θέμα: «Πορεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου – Προγραμματισμός επιμορφωτικών δράσεων» ως εξής:
● Με τους διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Ασπροπύργου: Στο  1ο ΔΣ Ασπροπύργου   (09.00-10.030).
● Με τους διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Μάνδρας- Ειδυλλίας και Μαγούλας: Στο 3ο ΔΣ Μαγούλας    (11.00-12.30).

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνάντηση συνεργασίας με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 11.00-12.30 με θέμα:«Πορεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου – Ζητήματα παιδαγωγικής πρακτικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας». Στη συνάντηση θα συμμετέχει και η ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δερέκα

Πρόσκληση σε προαιρετική ενημερωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη με τους  διευθυντές/-ντριες  των Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 14.00-15.00 με θέμα: “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”.

Πρόσκληση σε συνάντηση με διευθυντές/-ντριες την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 με θέματα: “Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 (εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 09-09-2021 με αρ. Φ.7/111089/Δ1). Τρέχοντα θέματα λειτουργίας των σχολείων. Θέματα που θα θέσουν οι διευθυντές/διευθύντριες ως εξής:
● Με τους διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Ασπροπύργου: Στο  Πνευματικό Κέντρο του Δήμου  (09.00-11.00).
● Με τους διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Μάνδρας- Ειδυλλίας και Μαγούλας: Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  (11.15-13.15).

Σχολικό Έτος 2020-2021

Πρόσκληση σε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη με τους  διευθυντές/-ντριες  των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας την Τρίτη 18 Μαΐου  2021 και ώρες 10.00-11.30 με θέματα:

  • Ολοκλήρωση και εμπέδωση της ύλης με την επαναλειτουργία των σχολείων.
  • Φοίτηση και προσαρμογή των μαθητών μετά την έναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης.
  • Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό έτος 2021-2022 (εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 10-5-2021 με αρ. Φ.7/51340/Δ1).
  • Τρέχοντα θέματα λειτουργίας σχολείων (π.χ. προϋποθέσεις ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης, κ.ά.)
  • Θέματα που θα θέσουν οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων.

Πρόσκληση σε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη με τους  διευθυντές/-ντριες  των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 10.00-11.30 με θέμα: ««Παιδαγωγικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την περίοδο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πλαίσιο υποστήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών μετά
την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων».
Στη συνάντηση θα λάβει μέρος
και ο Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής κ. Πέτρος Χρυσοστομίδης.

Πρόσκληση σε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη με τους  διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 09.30-11.00 με θέμα: «Πλαίσιο υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». 

Πρόσκληση σε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη με τους  διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 09.00-10.30 με θέμα: ««Πλαίσιο υποστήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών μετά την αναστολή της δια ζώσης  λειτουργίας των σχολικών μονάδων».

Πρόσκληση σε συνάντηση με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας
και υποστήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών» ως εξής:
● Με τους διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Μάνδρας- Ειδυλλίας και Μαγούλας: Στο 3ο
ΔΣ Μαγούλας (09.00-11.00).
● Με τους διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Ασπροπύργου: Στο 5ο ΔΣ Ασπροπύργου (11.30-
13.30).

Σχολικό Έτος 2019-2020

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας με θέμα: “Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2019-2020. Προγραμματισμός σχολικού έτους  2020-2021” (24-06-20).

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  των Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου με θέμα: “Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2019-2020. Προγραμματισμός σχολικού έτους  2020-2021” (24-06-20).

Συνάντηση συνεργασίας με διευθυντές/-ντριες με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00-12.00 με θέμα: «Υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων».

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (28-04-20)

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (27-03-20)

Συνάντηση με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 10.00-13.00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας με θέμα: “1. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 (εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ.:136712/Δ1) 2. Ερμηνεία Γνωμάτευσης (Εργαστήριο)”. Στη συνάντηση θα συμμετέχει και η ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δερέκα.

Σχολικό Έτος 2018-2019

Συνάντηση  με διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Ασπροπύργου  την Τετάρτη 05 Ιουνίου  2019 και ώρες 10.00-12.00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου με θέμα: “Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2018-2019. Προγραμματισμός 2019-2020”.

Συνάντηση με διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Μαγούλας, Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών την Τρίτη 04 Ιουνίου  2019 και ώρες 11.30-13.30 στο Δημοτικό Σχολείο Βιλίων με θέμα: “Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2018-2019. Προγραμματισμός 2019-2020”.

Συνάντηση με διευθυντές/-ντριες των ΔΣ Μαγούλας, Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρες 11.00-13.00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας με θέμα: “Λειτουργία Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”.

Ενημερωτική  Συνάντηση με Διευθυντές/-ντριες με θέμα:«Συνάντηση Συνεργασίας Σχολείων και Υποστηρικτικών Δομών (ΚΕΣΥ-ΠΕΚΕΣ)».

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών για την Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή

►Συνάντηση με διευθυντές/-ντριες την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 09.00-11.00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας με θέμα: “Βασικές αρχές συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕΚΕΣ”. Στη συνάντηση θα συμμετέχει και η ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δερέκα.