Α. Εκπαιδευτής σε Σχολές Γονέων

– Συμβουλευτική Γονέων στους Δήμους Παιανίας, Καλλιθέας, Α. Βαρβάρας και Α. Παρασκευής του Νομού Αττικής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ. 18 ώρες. 10/4 έως 30/6/2003.

– Συμβουλευτική Γονέων στους Δήμους Γαλατσίου,  Γλυφάδας, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Νίκαιας και  στην Κοινότητα Μαγούλας του Νομού Αττικής, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ. 295 ώρες. 20 Φεβρ.2005 έως 25 Απριλίου 2007.

– Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητρόπολις Χαλκίδος με θέμα: «Η εποικοδομητική και ασφαλής χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους μαθητές στο οικογενειακό περιβάλλον: Ο ρόλος των γονέων». 2,5 ώρες. 23 Μαρτίου 2009.

Β. Εκπαιδευτής σε Βιωματικό Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτής-Συντονιστής Βιωματικού Σεμιναρίου 2 διδακτικών ωρών  με τίτλο: «Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Στο: «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Γ. Εκπαιδευτής στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

3 ώρες.  Θέμα: «Παρώθηση-Ενθάρρυνση και Διαπροσωπικές Σχέσεις στη Διδακτική Πράξη. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή», Αχαρνές, Αθήνα. 13 Σεπτ. 2006.
– 20 ώρες.  Θέμα: «Η Διδακτική στα Κοινωνικοπαιδαγωγικά Ζητήματα», Αχαρνές, Αθήνα. 26/6 έως 6/7/2009.

Δ. Εκπαιδευτής σε ημερίδες της Εταιρείας Συμβούλων και Σταδιοδρομίας Employ

5 ώρες. Κεντρικός εισηγητής. Επιστημονική ημερίδα. Εταιρεία Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ΕΜΠΛΟΥ. Θέμα: Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη. 27 Σεπτ. 2008.

– 5 ώρες. Κεντρικός εισηγητής. Επιστημονική ημερίδα. Εταιρεία Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ΕΜΠΛΟΥ. Θέμα: Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Αθήνα. 18 Οκτ. 2008.

– 5 ώρες. Κεντρικός εισηγητής. Επιστημονική ημερίδα. Εταιρεία Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ΕΜΠΛΟΥ. Θέμα: Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Καλλιθέα. 01  Νοεμ. 2014.

Ε. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

48 ώρες με θέμα: «Επιμόρφωση σε θέματα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης για την απόκτηση πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης». Σάββατο 18  και Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2013. Θεσσαλονίκη (16 ώρες).Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2013 (16 ώρες). Ηράκλειο. Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου 2014. Ιωάννινα (16 ώρες).

– 7 ώρες με θέμα: «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». 16 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα.

– 7 ώρες με θέμα: «Επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία και ομαδική συνεργασία- Εργαστήριο», 1 Ιουλίου 2016, Πάτρα.

Στ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 111 ώρες (24 ώρες εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και 13 ώρες δια ζώσης συνάντηση). Σάββατο 8  (09.30-18.30) και την Κυριακή 9 (09.30-13.30) Φεβρουαρίου 2014 στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (37 ώρες). Σάββατο 22  (09.30-18.30) και την Κυριακή 23 (09.30-13.30) Μαρτίου 2014 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (37 ώρες).Σάββατο 10  (09.30-18.30) και την Κυριακή 11 (09.30-13.30) Μαΐου 2014 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου (37 ώρες).

Ζ. Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα “Teachers4Europe

– Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.Πρόγραμμα “Teachers4Europe” (T4Ε). 42 ώρες (30 εξ αποστάσεως από 10/02/2014 έως 20/05/2014 και 12 δια ζώσης στις 12/2, 5/3 και 2/4 στο Αιγάλεω με θέμα: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Τ4Ε». Αιγάλεω.