Επιμέλεια Έκδοσης Πρακτικών και Συλλογικών Τόμων

  • Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές» που συνδιοργανώθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2020 από το 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής & ΠΑΔΑ. Σε συνεργασία με Ε. Παπαγεωργίου, Ζ. Κρόκου & Φ. Τσιαμπάση. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ISBN 978-9925-588-64-0/ 978-9925-588-65-7. https://3pekes-edutech.uniwa.gr/
  • 6ο Πανελλήνιο  Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» που συνδιοργανώθηκε από το ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ και το ΚΕΕΠΕΚ στην Αθήνα στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2008. Σε συνεργασία με Αθ. Τριλιανό. Εκδόσεις Ατραπός: ISBN 978-960-459-078-0.
  • Ημερίδα «Θεόφραστος Γέρου (1916-1996: Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2006. Σε συνεργασία με Αθ. Τριλιανό. Έκδοση: Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. ISBN 978-960-88298-1-7.
  • Πανελλήνιο  Συνέδριο «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης» που συνδιοργανώθηκε από το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΚΕΕΠΕΚ στην Αθήνα στις 26-28 Νοεμβρίου 2004. Σε συνεργασία με Αθ. Τριλιανό.  Έκδοση: ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ. ISBN 960-88357-2-0.
  • Ημερίδα «Μίλτος Κουντουράς: Ένας οραματιστής παιδαγωγός και ανιδιοτελής δάσκαλος» που διοργανώθηκε από το ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2002. Σε συνεργασία με Αθ. Τριλιανό. Εκδόσεις Ατραπός. ISBN 960-8325_38-2.
  • Συλλογικός Τόμος «Συμβουλευτική Γονέων» που εκδόθηκε από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.  Αθήνα 2004. Σε συνεργασία με Αθ. Τριλιανό.  ISBN 960-88298-0-1.