Σχολικό Έτος 2023-2024

► Συνάντηση συνεργασίας   με Διευθυντές/Διευθύντριες την  Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου  2023 και ώρα 09.30 στο 1ο ΔΣ Κορυδαλλού   με θέμα: «Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών-μαθητών». (Πρόσκληση).