Σχολικό Έτος 2023-2024

► Συνάντηση- επίσκεψη με Διευθυντές/Διευθύντριες την  Παρασκευή  12 Απριλίου  2024 και ώρες  10.30 – 13.00 στο 19ο ΔΣ Κορυδαλλού, που λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού Ι  (Πρόσκληση).

► Συνάντηση συνεργασίας   με Διευθυντές/Διευθύντριες  των ΔΣ Νίκαιας την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 10.00-11.30 στο 13ο ΔΣ Νίκαιας με θέμα: «Πορεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών/μαθητών- Προγραμματισμός επιμορφωτικών δράσεων Β΄ Τριμήνου» (Πρόσκληση).

► Συνάντηση συνεργασίας   με Διευθυντές/Διευθύντριες  των ΔΣ Κορυδαλλού την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 10.30-12.00 στο 11ο ΔΣ Κορυδαλλού με θέμα: «Πορεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών/μαθητών- Προγραμματισμός επιμορφωτικών δράσεων Β΄ Τριμήνου» (Πρόσκληση).

► Συνάντηση συνεργασίας   με Διευθυντές/Διευθύντριες την  Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου  2023 και ώρα 09.30 στο 1ο ΔΣ Κορυδαλλού   με θέμα: «Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών-μαθητών» (Πρόσκληση).