Ακαδημαϊκό Έτος
2023-2024

– Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

Ακαδημαϊκό Έτος
2022-2023

– Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

• Μάθημα: «Διδακτική Μεθοδολογία», Χειμερινό Εξάμηνο, Τμήματα Τ1 και Τ2

• Μάθημα: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας, Εαρινό Εξάμηνο, Τμήματα Τ1 και Τ6

Ακαδημαϊκό Έτος
2021-2022

– Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

• Μάθημα: «Διδακτική Μεθοδολογία», Χειμερινό Εξάμηνο, Τμήματα Τ1 και Τ2

• Μάθημα: Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, Χειμερινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκά Έτη:
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2012-2013.

– Τμήμα Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΤΤΕ)
• Μάθημα: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Εαρινό Εξάμηνο. 2005-2006.
• Μάθημα: «Διδακτική Μεθοδολογία», Εαρινό Εξάμηνο.

– Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)
• Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», Χειμερινό Εξάμηνο. 2008-2009, 2012-2013.
• Μάθημα: «Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
• Μάθημα: «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας», Εαρινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2014-2015.

Παιδαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών ΔΕ-ΤΕ
• Μάθημα: «Διδακτικές Αρχές και Μέθοδοι». Α΄ και Β΄ Φάση. Ακαδημαϊκά Έτη: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

– Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΚΕ)
• Μάθημα: «Σενάρια Ιστορίας-Λογισμικά Ιστορίας». 2008-2009.