Αποθετήριο Καλών Πρακτικών
http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=85


Εκπαιδευτικό Υλικό από Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Τόμος A: Γενικό Μέρος
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/geniko-meros/1.%20tomos%20a%20geniko.pdf

Τόμος B: Ειδικό Μέρος
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/pe70/4.%20TOMOS%20B%20PE70.pdf

Τόμος Γ: Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf

Τόμος Δ: Αξιοποίηση της Ομάδας  στη σχολική τάξη
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/sxeseis/sxeseis_sxolikh_taxh.pdf

Τόμος Ε : Πολιτιστικά Προγράμματα
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/tomos_e/kefalaia_politistikon_a_b.pdf

Τόμος Ε : Πολιτιστικά Προγράμματα (συμπληρωματικό υλικό)
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/tomos_e/politistika_sympl.pdf


Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης:
http://www.epimorfosi.edu.gr/


Καλές Πρακτικές στο ΜΠΕ:
http://zeus.pi-schools.gr/epimorfosi/library/kp/


Εκπαιδευτικά Ιστολόγια

Ιστολόγιο για τη Β΄ τάξη του 17ου Δ.Σ.  Νίκαιας
http://www.defterakia.blogspot.com/

Ιστολόγιο για τη Γ΄ τάξη του 17ου Δ.Σ.  Νίκαιας
http://www.ta-tritakia.blogspot.com/

Ιστολόγιο για τη ΣΤ΄ τάξη του 17ου Δ.Σ.  Νίκαιας
http://www.ektimatia.blogspot.com/