Α. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic Culture» [Περίοδος Υλοποίησης  2018-2022]

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic Culture» (2018-2021) αποβλέπει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως όχημα για την προώθηση αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής κουλτούρας της ΕΕ, η οποία συμβάλλει στην αποδοχή της ΕΕ ως μια οντότητα που λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα υπέρ όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ταυτότητας. Οι εκπαιδευτικοί Teachers4Europe (T4E) θα λειτουργήσουν ως κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς, διαδίδοντας τις ευρωπαϊκές αξίες στη σχολική κοινότητα, σε συναδέλφους, σε νέους και την κοινωνία. Επιπλέον, θα προωθήσουν έναν διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση συνεργιών και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της γνώσης για την Ευρώπη και τις αξίες της, με έμφαση στον τομέα του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα T4E στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού, βιώσιμου και μακροχρόνιου δικτύου εκπαιδευτικών, το οποίο θα προάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών και θα υποστηρίζει τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την απόκτηση των σχετικών γνώσεων.

Διαδικτυακός Τόπος: https://www.teachers4europe.eu/el/

Β. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROCHILD [Σχολικό Έτος: 2019-2020]

Το πρόγραμμα PROCHILD έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά. Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί προβλήματα σχετικά με την υποαναφορά των περιστατικών κακοποίησης και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα επιδιώξει την εφαρμογή μιας κοινής προσέγγισης, βασισμένης στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών και στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

Ως  Οργανωτικός Συντονιστής του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής συμμετείχα στην διεπιστημονική ομάδα που συγκρότησε ο διευθυντής της διεύθυνσης  ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Νικολαΐδης Γιώργος με στόχο την τελική συνδιαμόρφωση των πρωτοκόλλων για την κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού ΚΑ.ΠΑ.Π. Οι συνεδρίες πραγματοποιηθήκαν στο Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, 7 Οκτωβρίου 2019, 29 Νοεμβρίου 2019 και  21 Ιανουαρίου 2020.

Διαδικτυακός Τόπος: https://www.prochildproject.org/el/home_gr/ 

Γ. Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» [Σχολικά Έτη: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022]

Το μεγαλύτερο εθελοντικό, μη χρηματοδοτούμενο Δίκτυο σχολείων, που συνεχίζει την πανελλαδική λειτουργία του για 6ο συνεχή χρόνο με επτακόσια (700) περίπου σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Από το σχολικό έτος 2019-2020 συμμετέχει και το 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής με 82 σχολικές μονάδες, 79 Δημοτικά Σχολεία και 3 Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης. Ως Οργανωτικός Συντονιστής του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής έχω τον συντονισμό του Προγράμματος  καθώς και το ρόλο του Πρεσβευτή ΠΕ70.

Διαδικτυακός Τόπος: https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=151

Δ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Teachers 4 Europe» [Σχολικά Έτη 2011-2018]

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης «Teachers 4 Europe» είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να  τους υποστηρίξει στο να  βελτιώσουν τις δεξιότητές τους,  εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και  αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Συμμετείχα ως επιμορφούμενος  εκπαιδευτικός της Στ τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου της Νίκαιας το σχολικό έτος 2011-2012 (μέχρι 12 Γενάρη 2012). Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 με τη συνεργασία του νέου δασκάλου της τάξης  Γ. Τσαντάκη.

Το Πρόγραμμα  ολοκληρώθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου 2012 με την τιμητική απονομή στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της κάρτας-μέλους της ομάδας ‘Teachers4Europe’ και των βεβαιώσεων συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνο Καρβούνη.

Διαδικτυακός τόπος: https://www.teachers4europe.eu/el/

Από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι σήμερα συμμετέχω στο εν λόγω Πρόγραμμα το οποίο έχει μετεξελιχθεί στο πλαίσιο του Erasmus+  πλέον ως επιμορφωτής Ambassador T4E.

Διαδικτυακός τόπος: https://teachers4europe.eu/en/ 

Ε. Πρόγραμμα «GLOBE Αλέξανδρος» [Σχολικό Έτος 1996-1997]

Το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί την Ελληνική Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα GLOBE, το οποίο έχει σαν στόχο τη συνεργασία μαθητών, δασκάλων, καθηγητών και της επιστημονικής κοινότητας για τη δημιουργία περιβαλλοντικών σταθμών σε σχολεία σε όλο τον κόσμο και τη διασύνδεση των σχολείων αυτών μέσω του Internet. Το Σχολείο (13ο-21 Δ.Σ. Κερατσινίου) πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς: Ατμόσφαιρα / Κλίμα ,Υδρολογία / Χημεία Υδάτων, Έδαφος Οι μαθητές είναι ικανοί: να ανταλλάσσουν περιβαλλοντικά δεδομένα για το τοπικό περιβάλλον, να επικοινωνούν με τους επιστήμονες και να συνεργάζονται με συμμαθητές τους από σχολεία από διαφορετικές περιοχές ή χώρες. Με τη συμμετοχή τους αυτή ενισχύεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τη συμμετοχή μου στο εν λόγω Πρόγραμμα πήρα τον τίτλο του Globe Teacher.  Έτος υλοποίησης: 1996-1997

Διαδικτυακός τόπος: https://speech.di.uoa.gr/globe/GWelcome.html  & http://speech.di.uoa.gr/globe/Keratsini/Keratsinigr.html