ΠΕΚ Πειραιά

– 44 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Πειραιάς.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009.

1ο ΠΕΚ Αθήνας

– 4 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Ηλιούπολη.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2008-2009.

3ο ΠΕΚ Αθήνας

– 8 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». Περιστέρι.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2004-2005.

– 12 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτικές Ενότητες: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο», «Δειγματική διδασκαλία στη Γλώσσα», Η αξιολόγηση ως διδακτική πράξη σε σχέση με το διδακτικό έργο», «Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό». Περιστέρι.
Ακαδημαϊκά Έτη: 2009-2010.

– 3 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects), ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων». 3 Δεκεμβρίου  2013. Περιστέρι.