Σχολικό Έτος 2023-2024

Ημερίδα  επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Νίκαιας ευθύνης μας  την  Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου  2023 (08.30-13.30) στο 15ο ΔΣ Νίκαιας  με θέμα: «Επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας: Πλαίσιο Συνεργασίας και Διαχείριση Εντάσεων με Γονείς». (Πρόσκληση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Κορυδαλλού ευθύνης μας  την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου  2023 (08.30-13.30) στο Δημαρχείο Κορυδαλλού  με θέμα: «Επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας: Πλαίσιο Συνεργασίας και Διαχείριση Εντάσεων με Γονείς». (Πρόσκληση).