Σχολικό Έτος
2022-2023

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6ου, 7ου,  11ου ΔΣ Ασπροπύργου & 4ου ΔΣ Μάνδρας  την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 (08.15-14.00) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

►Επιμορφωτική Ημερίδα   για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΖΕΠΙ & ΖΕΠ ΙΙ των Δημοτικών Σχολείων Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  την Πέμπτη 09  Φεβρουαρίου 2023 (20.15-14.00) στην έδρα του 3ου ΠΕΚΕΣ  με θέμα: «Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής: “Θεσμικό πλαίσιο – εκπαιδευτικό υλικό – αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές” (βλ. Επιμόρφωση).

► Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Στ΄ Τάξης  στις 10/11/2022 στο 2ο ΔΣ Μάνδρας με θέμα: «Διδακτική της Γλώσσας: Παραγωγή Γραπτού Λόγου-Αξιοποίηση της Τέχνης στη Διδασκαλία» (βλ. Επιμόρφωση).

► Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Ε΄ Τάξης  στις 08/11/2022 στο 4ο ΔΣ Μάνδρας με θέμα: «Διδακτική της Γλώσσας: Παραγωγή Γραπτού Λόγου-Αξιοποίηση της Τέχνης στη Διδασκαλία» (βλ. Επιμόρφωση).

► Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70  Δ΄ Τάξης  στις 03/11/2022 στο 3ο ΔΣ Μάνδρας με θέμα: «Διδακτική της Γλώσσας: Παραγωγή Γραπτού Λόγου» (βλ. Επιμόρφωση).

► Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γ΄ Τάξης  την 01/11/2022 στο 3ο ΔΣ Μαγούλας με θέμα: «Διδακτική της Γλώσσας» (βλ. Επιμόρφωση).

► Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Τάξης  στις 25/10/2022 στο 1ο ΔΣ Ασπροπύργου με θέμα: «Διδακτική Γλώσσας και Μαθηματικών» (βλ. Επιμόρφωση).

► Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄ Τάξης  στις 20/10/2022 στο 5ο ΔΣ Ασπροπύργου με θέμα: «Διδακτική Γλώσσας και Μαθηματικών» (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση   συνεργασίας   με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 με θέμα: «Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού έργου – Πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών-μαθητών»(βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Ημερίδες επιμόρφωσης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 των ΔΣ Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας στο Πνευμ. Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου και Μάνδρας (7 & 8 -09-2022) (βλ. Επιμόρφωση).

Σχολικό Έτος
2021-2022

Πρόσκληση σε δια ζώσης συνάντηση με τους  διευθυντές-ντριες των ΔΣ Μάνδρας-Ειδυλλίας  και  Μαγούλας στις 16 Ιουνίου 2022 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Πρόσκληση σε δια ζώσης συνάντηση με τους  διευθυντές-ντριες των ΔΣ Ασπροπύργου  στις 16 Ιουνίου 2022 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  1ου & 2ου  ΔΣ Μάνδρας (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 3ου, 4ου & 5ου  ΔΣ Μάνδρας (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 8ου, 9ου & 10ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 4ου & 5ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  2ου & 3ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΔΣ Βιλίων και Ερυθρών (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 2ου & 3ου  ΔΣ Μαγούλας (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6ου, 7ου & 11ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

ΕπιμορφωτικήΕνημερωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη για τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΠΕΚΕΣ  που συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”, Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 , 13.15-14.00  (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση σε συνάντηση συνεργασίας με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρες 09.00-12.30 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Πρόσκληση σε συνάντηση συνεργασίας με διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 11.00-12.30 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Διαδικτυακή Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 των τάξεων Δ, Ε και Στ  την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 08.15-14.00 με θέμα: “Ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Υποστήριξης” (βλ. Επιμόρφωση).

Διαδικτυακή Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 των τάξεων Α, Β, Γ και ΤΥ ΖΕΠ Ι και ΙΙ την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 08.15-14.00 με θέμα: “Ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Υποστήριξης” (βλ. Επιμόρφωση).

Ενημερωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη προς όλους τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΠΕΚΕΣ για το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”, Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, 18.00  (βλ. Επιμόρφωση).

Εσπερίδα με θέμα: “Η Σεξουαλική Αγωγή στο Σχολείο”, Β΄ Μέρος, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, 18.00-21.00 (βλ. Επιμόρφωση).

Εσπερίδα με θέμα: “Η Σεξουαλική Αγωγή στο Σχολείο”, Α΄ Μέρος, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, 18.00-21.00 (βλ. Επιμόρφωση).

► Ενημερωτική Συνάντηση  των ΣΕΕ του 3ου ΠΕΚΕΣ με τους ΣΕΠ  την 1η Νοεμβρίου 2021 (βλ. Επιμόρφωση).

► Επιμορφωτική Συνάντηση   για τους εκπαιδευτικούς ΤΥ ΖΕΠ Ι &  ΙΙ / την 1η Νοεμβρίου 2021 (βλ. Επιμόρφωση).

► Ενημερωτική Συνάντηση   για τους Διευθυντές/-ντριες στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Συνάντηση Συνεργασίας  με Διευθυντές/-ντριες στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Πρόσκληση   σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ  για όλους τους εκπαιδευτικούς   του 6ου, 7ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου που συμμετέχουν στη Δράση:  «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους». Η συνάντηση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 09.00-11.00 (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου  2021 (09.00-12.00)  με θέμα: «Υποδοχή-ενημέρωση-επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πλαίσιο συνεργασίας ΣΕΕ – Εκπαιδευτικών και Σχολείου – Ζητήματα παιδαγωγικής υποστήριξης – Συζήτηση» (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση σε  ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τηλεδιάσκεψη  για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου  2021 (09.00-12.00)  με θέμα: «Υποδοχή-ενημέρωση-επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πλαίσιο συνεργασίας ΣΕΕ – Εκπαιδευτικών και Σχολείου – Ζητήματα παιδαγωγικής υποστήριξης – Συζήτηση» (βλ. Επιμόρφωση).

Σχολικό Έτος
2020-2021

Πρόσκληση σε συνάντηση (τηλεδιάσκεψη) με τους  διευθυντές/-ντριες  των Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μαγούλας την Τρίτη 18 Μαΐου  2021 και ώρες 10.00-11.30 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Εσπερίδα με θέμα: “Εικονιστικές Αναπαραστάσεις και Ήρωες του Εικοσιένα”, Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021/18.00-21.00 (βλ. Επιμόρφωση).

Ενημερωτικές-επιμορφωτικές διαδικτυακές  τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Ε΄ και Στ΄ Τάξης  με θέμα: «Πλαίσιο παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου»   στις 16 και 17  Μαρτίου 2021 (βλ. Επιμόρφωση).

Ενημερωτικές-επιμορφωτικές διαδικτυακές  τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΤΥ ΖΕΠ Ι και ΙΙ  με θέμα: «Πλαίσιο παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου» για τις τάξεις Α, Β, Γ και Δ  στις 9,10, 11 και 12 Μαρτίου 2021 (βλ. Επιμόρφωση).

Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με  Διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών  Σχολείων   Δυτικής Αττικής  και τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής στις 17 Φεβρουαρίου 2021 /11.00-13.00 (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών στις 26 Ιανουαρίου 2021 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Ενημερωτική συνάντηση με Ψυχολόγους/Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διευθυντές των Δημοτικών  Σχολείων  Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  στις 14 Ιανουαρίου 2021 /11.30-13.00 (βλ. Επιμόρφωση).

Προαιρετικές διαδικτυακές  επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 8,9 και 10 Δεκεμβρίου 2020 (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών στις 25 Νοεμβρίου 2020 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Εισήγηση σε Συνέδριο

“Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Τάξη και στην  Πράξη”. Στο: Επιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Όψεις του Σύγχρονου Σχολείου-Θέματα Διαχείρισης της Σχολικής Τάξης”. 20, 21 και 22   Νοεμβρίου 2020.

Ιστοσελίδα: http://4pekesat.sites.sch.gr/

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών στις 18 Νοεμβρίου 2020 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Εισηγήσεις σε Συνέδριο

«Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής και της μάθησης:Μια πρόταση επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξεις με πρόσφυγες μαθητές». Στο: Επιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές». 6  και 7 Νοεμβρίου 2020.

«Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την συμπεριληπτική εκπαίδευση». Στο: Επιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές». 6  και 7 Νοεμβρίου 2020. Σε συνεργασία με τους ΣΕΕ του 3ου ΠΕΚΕΣ Κουφόπουλο Ιωάννη και Τσιαμπάση Φανή.

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Ιστοσελίδα Συνεδρίου:https://3pekes-edutech.uniwa.gr/

►Προαιρετικό Διαδικτυακό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ¨Χαμόγελο του Παιδιού» στις 5 Οκτωβρίου 2020 (βλ. Επιμόρφωση).

Συνάντηση Συνεργασίας  με Διευθυντές/-ντριες την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020   (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Σχολικό Έτος
2019-2020

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών των ΔΣ Μάνδρας και  Μαγούλας στις 24 Ιουνίου 2020 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών των ΔΣ Ασπροπύργου  στις 24 Ιουνίου 2020 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών στις 3 Ιουνίου 2020 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Πρόσκληση σε τηλεδιασκέψεις με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΤΥ ΖΕΠ Ι
& ΙΙ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  (βλ. Επιμόρφωση).

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών/-ντριών  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 3ου  & 4ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 8ου, 9ου & 10ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 2ου & 5ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 3ου, 4ου & 5ου  ΔΣ Μάνδρας (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 1ου, 2ου & 3ου  ΔΣ Μαγούλας (βλ. Επιμόρφωση).

Ημερίδα  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6ου, 7ου & 11ου  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση).

►Επιμορφωτική Συνάντηση με Εκπαιδευτικούς  των ΔΣ Ασπροπύργου  που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 5-12-19 (βλ. Επιμόρφωση).

►Επιμορφωτική Συνάντηση με Εκπαιδευτικούς  των ΔΣ της Μάνδρας-Ειδυλλίας και της Μαγούλας που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 4-12-19 (βλ. Επιμόρφωση).

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Στ΄ Τάξης  στις 03  Δεκεμβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γ΄ Τάξης  στις 28  Νοεμβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ε΄ Τάξης  στις 21  Νοεμβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δ΄ Τάξης  στις 12  Νοεμβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Τάξης  στις 31  Οκτωβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

►Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄ Τάξης  στις 22 Οκτωβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

Συνάντηση Συνεργασίας  με Διευθυντές/-ντριες στις 16  Οκτωβρίου 2019 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΖΕΠΙ και ΖΕΠ ΙΙ στις 15 Οκτωβρίου 2019 (βλ. Επιμόρφωση)

Προαιρετικό Βιωματικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ¨Χαμόγελο του Παιδιού» στις 9/10/2019 (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών  Δυτικής Αττικής  στις 9 Σεπτεμβρίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

Σχολικό Έτος
2018-2019

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών  στις 18 Ιουνίου 2019   (βλ. Επιμόρφωση)

Συνάντηση Συνεργασίας  με Διευθυντές/-ντριες στις 05 Ιουνίου  2019 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές)

Συνάντηση Συνεργασίας  με Διευθυντές/-ντριες στις 04 Ιουνίου  2019 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές)

Ενημερωτική Συνάντηση με Διευθυντές/-ντριες στις 21 Μαΐου 2019 (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές)

Ενημερωτική Συνάντηση με Διευθυντές/-ντριες στις 16 Μαΐου 2019  (βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές)

Ενημερωτική Συνάντηση με Διευθυντές/-ντριες με θέμα:«Συνάντηση Συνεργασίας Σχολείων και Υποστηρικτικών Δομών (ΚΕΣΥ-ΠΕΚΕΣ)»(βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές)

Ημερίδα Επιμόρφωσης Διευθυντών-ντριών για την Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή  (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Ε΄ Τάξης  (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 1ο, 2o  & 5ο ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 9ο & 10ο  ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 3, 4ο  & 5ο ΔΣ Μάνδρας (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 3ο & 4ο ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 8ο & 11ο ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 1ο & 2ο ΔΣ Μάνδρας (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 1ο, 2ο, & 3ο  ΔΣ Μαγούλας (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα ΔΣ Βιλίων και Ερυθρών (βλ. Επιμόρφωση)

Ημερίδα 6ο & 7ο ΔΣ Ασπροπύργου (βλ. Επιμόρφωση)

1η  Συνάντηση με Διευθυντές/ -ντριες  των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης (Βλ. Συναντήσεις με Διευθυντές).