Διερεύνηση    Επιμορφωτικών   Αναγκών των Εκπαιδευτικών της 29ης Περιφέρειας ΔΕ Αττικής

Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδείξει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών των 12 δημόσιων και των 4 ιδιωτικών σχολείων της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ) Αττικής, προκειμένου να σχεδιαστεί πιο αποτελεσματικά η επιμόρφωσή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως Σχολικός Σύμβουλος  της εν λόγω Περιφέρειας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του σχολικού έτους 2011-2012.

Το παιδί του εκπαιδευτικού στην τάξη του
Μέλος της ερευνητικής  ομάδας του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ  του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει αναλάβει την εκπόνηση έρευνας με χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το παιδί του εκπαιδευτικού στην τάξη του».

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον καθ. Αθανάσιο Τριλιανό, τον καθ. Αθανάσιο Τσιπλητάρη, τον επίκ. Καθ. Θωμά Μπαμπάλη και τον Δρ Ιγνάτιο Καράμηνα.

Από την μέχρι τώρα πορεία της έρευνας έχουν προκύψει δυο δημοσιεύσεις με αποτελέσματα  της διερεύνησης των απόψεων των δάσκάλων σε συνέδρια που έγιναν στα Γιάννενα και στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Τριλιανός, Α., Τσιπλητάρης, Α., Μπαμπάλης, Θ. & Καράμηνας, Ιγν. (2007).  «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:  Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων». Στα Πρακτικά:  Γ. Καψάλης  & Α. Κατσίκης (Επιμ.)  «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και οι προκλήσεις της εποχής μας». Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 17 – 20 Μαΐου 2007, σελ. 1000-1010.
Δασκαλοπαίδια-Α

2. Καράμηνας, Ιγν., Μπαμπάλης, Θ. & Τριλιανός, Α. (2008). «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων». Στο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 566-575.
Δασκαλοπαίδια-Β

Η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών που έχουν τους γονείς τους ως εκπαιδευτικούς στην τάξη τους  αλλά και των συμμαθητών τους που βιώνουν αυτή τη σχέση στο σχολικό περιβάλλον.

Επιμορφωτικές Ανάγκες Σχολικών Συμβούλων ΠΕ
«Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών των Σχολικών Συμβούλων  ΠΕ στο Πεδίο της Εκπαίδευσης  Ενηλίκων». Στο: Αθ. Τριλιανός κ.ά. (Επιμ.)   «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012. Τόμος Α΄. ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (σ. 259-270).