Συνέδρια

Σχολικό Έτος 2020-2021

►Εισήγηση  με θέμα: “Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής και της μάθησης:
Μια πρόταση επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξεις με πρόσφυγες μαθητές”. Στο: Επιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: “Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές”. 6  και 7 Νοεμβρίου 2020.

►Εισήγηση  με θέμα: “Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την συμπεριληπτική εκπαίδευση”. Στο: Επιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: “Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές”. 6  και 7 Νοεμβρίου 2020. Σε συνεργασία με τους ΣΕΕ του 3ου ΠΕΚΕΣ Κουφόπουλο Ιωάννη και Τσιαμπάση Φανή.

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Ιστοσελίδα Συνεδρίου:https://3pekes-edutech.uniwa.gr/

Σχολικό Έτος 2019-2020

►Εισήγηση  με θέμα:  “Η φοίτηση των προσφυγόπουλων στο ελληνικό σχολείο: Η εμπειρία ένταξης μέχρι σήμερα και οι προοπτικές λειτουργίας υποστηρικτικού πλαισίου συνεκπαίδευσης για όλους τους μαθητές”. Στο: Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ετερότητες: ένταξη στην γενική και ειδική αγωγή και στην επαγγελματική εκπαίδευση». Ελευσίνα, 22 και 23 Νοεμβρίου 2019.

Σχολικό Έτος 2018-2019

►Εισήγηση  με θέμα:  “«O ν. 5045 του 1931 «Περί Διδακτικών Βιβλίων»: Μια ριζοσπαστική πρωτοβουλία για το σχολικό βιβλίο με πρωταγωνιστή τον παιδαγωγό Μίλτο Κουντουρά». Στο: Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:«Μίλτος Κουντουράς, Στράτης Μυριβήλης, βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι…  “. Μυτιλήνη, 4, 5 , 6 και 7 Απριλίου 2019.
Αφίσα Συνεδρίου
Πρόγραμμα  Συνεδρίου.

►Εισήγηση  με θέμα:  “Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου: Ο Ρόλος των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) στον Σχεδιασμό Πλαισίου Συμβουλευτικής Υποστήριξης”. Στο: 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Συμβουλευτική, και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες». Ελευσίνα, 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019.
Πρόγραμμα Συνεδρίου.

Σχολικό Έτος 2017-2018

►Εισήγηση  με θέμα:   «Οι Δομές  Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Μεταβατικό Στάδιο για την Πλήρη Ένταξη των Προσφυγόπουλων  στο Ελληνικό Σχολείο»   Στο: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 -ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αθήνα, 30 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017. http://xeniospolis.gr/synedrio-syn-politia-2017/

Σχολικό Έτος 2016-2017

►Εισήγηση  με θέμα: «Μεθοδολογία Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών σε Επίπεδο Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου». Στο: «Προοπτικές για ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο», 3ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016 (Τα Πρακτικά υπό έκδοση).

►Εισήγηση  με θέμα: «Ο ριζοσπαστικός νόμος 5045 του 1931 «Περί Διδακτικών Βιβλίων» και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Μίλτου Κουντουρά στη διαμόρφωσή του ως μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)». Στο: (Επιμ. Στ. Γρόσδος) «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Αθήνα 4-6 Μαρτίου 2016.  Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τόμ. Β’, σελ. 30-37. http://www.ekedisy.gr/wpcontent/uploads/2016/10/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%84-1.pdf (08-10-2016).

Διασχολικές Παρουσιάσεις Μαθητών της Στ΄ τάξης της Περιφέρειας με θέμα: «Διαδρομές στην πόλη μου: Ιστορία- Πολιτισμός-Περιβάλλον».

7o Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ με θέμα: «Μεγάλοι Έλληνες και Κύπριοι παιδαγωγοί από την Αρχαιότητα έως Σήμερα: Εκπαιδευτική Συμβολή και παιδαγωγική Μνήμη”. 10-11-12 Οκτωβρίου 2014  στο Μαράσλειο.
Πρόγραμμα Συνεδρίου

4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων”. Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012, Χώρος διεξαγωγής ΟΤΕ Academy
Πληροφορίες: http://www.adulteduc.gr/001/index.php?

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές»,  11 έως 13 Μαΐου 2012 στην Αθήνα, (Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή).
Πληροφορίες: http://www.primedu.uoa.gr/panellinio-synedrio.html

 

 

Αφήστε μια απάντηση