Προγράμματα

Α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “GLOBE Αλέξανδρος”
Το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί την Ελληνική Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα GLOBE, το οποίο έχει σαν στόχο τη συνεργασία μαθητών, δασκάλων, καθηγητών και της επιστημονικής κοινότητας για τη δημιουργία περιβαλλοντικών σταθμών σε σχολεία σε όλο τον κόσμο και τη διασύνδεση των σχολείων αυτών μέσω του Internet.
Το Σχολείο (13ο-21 Δ.Σ. Κερατσινίου) πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς: Ατμόσφαιρα/Κλίμα/,Υδρολογία /Χημεία Υδάτων, Έδαφος. Οι μαθητές είναι ικανοί: να ανταλλάσσουν περιβαλλοντικά δεδομένα για το τοπικό περιβάλλον, να επικοινωνούν με τους επιστήμονες και να συνεργάζονται με συμμαθητές τους από σχολεία από διαφορετικές περιοχές ή χώρες.Με τη συμμετοχή τους αυτή ενισχύεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για τη συμμετοχή μου στο εν λόγω Πρόγραμμα πήρα τον τίτλο του Globe Teacher.  Έτος υλοποίησης: 1996-1997
Διαδικτυακός τόπος:
http://speech.di.uoa.gr/globe/Keratsini/Keratsinigr.html

Β. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Teachers 4 Europe»
Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης «Teachers 4 Europe» είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να  τους υποστηρίξει στο να  βελτιώσουν τις δεξιότητές τους,  εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και  αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
Συμμετείχα ως εκπαιδευτικός της Στ τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου της Νίκαιας το σχολικό έτος 2011-2012 (μέχρι 12 Γενάρη 2012). Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 με τη συνεργασία του νέου δασκάλου της τάξης  Γ. Τσαντάκη.
Το Πρόγραμμα  ολοκληρώθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου 2012 με την τιμητική απονομή στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της κάρτας-μέλους της ομάδας ‘Teachers4Europe’ και των βεβαιώσεων συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνο Καρβούνη.
Διαδικτυακός τόπος: http://www.teachers4europe.gr/
Πληροφορίες:http://www.enikolopoulou.gr/gr/blog/itsgoodnews/100-teachers-4-Europe-.asp
Βίντεο: http://ec.europa.eu/ellada/audio-visual-equipment/videos/files/teachers_for_europe.mp4

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση