Αναλυτικά

Όνομα: Ιγνάτιος
Επώνυμο: Καράμηνας
Ημερομηνία Γέννησης: 17/08/1966
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί
Επαγγελματική Ιδιότητα: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70/ Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
Διεύθυνση Κατοικίας: Πόντου 13-Νίκαια-18454
E-mail: ikaraminas@gmail.com

Α. Τίτλοι Σπουδών
1. Βασικοί Τίτλοι Σπουδών
α.Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, 1986.Βαθμός πτυχίου: Π. Καλά. 8,20.
β.Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Πανεπιστημίου Αθηνών (Εξομοίωση), 1999.Βαθμός πτυχίου: Άριστα. 9,40.
γ.Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2011.Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς. 7,34.

2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
α. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική,  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπ/σης. 2002. Βαθμός πτυχίου: Άριστα. 9,41.Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: “Η παιδαγωγική διάσταση στο έργο  του  Μίλτου  Κουντουρά”.
β. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Σεπτέμβριος 2011, Βαθμός πτυχίου: Άριστα.8,70. Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Επιμορφωτικές Ανάγκες των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».
γ.Δίπλωμα Γενικής Μετεκπαίδευσης, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών. 2006, Βαθμός πτυχίου: Άριστα. 9.70.
δ. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό. ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ-Αθήνα. 2020, Βαθμός πτυχίου: Άριστα. 9.9.

3. Διδακτορικός Τίτλος
Θέμα: «Παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας της ΣΤ΄  τάξης του Δημοτικού Σχολείου», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπ/σης.Ιούλιος 2004, Βαθμός: Άριστα. 10.

4. Ξένη Γλώσσα, Επιπέδου B2 & C2:
«First Certificate In English», University of Cambridge, Δεκέμβριος 1999.
«LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)», Learning Resource Network, Οκτώβριος, 2021.

5. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 1 & 2:
Επίπεδο 1:
Πιστοποίηση στους Υπολογιστές  στο Πρόγραμμα: 5-121-257. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 26 Φεβρ.  2005.
Επίπεδο 2: Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου στους Υπολογιστές. Πρόγραμμα: 1193-3. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», Αθήνα.Νοέμ. 2008.

Β. Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία- Διοικητική Εμπειρία-Συμμετοχή σε Συμβούλια Επιλογής & Ομάδες Εργασίας
•Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού: 161/ 3-9-1990
•Κατηγορία / Κλάδος: ΠΕ 70
•Προϋπηρεσία:  Συνολικά 32,5  έτη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μαζί με το 1 έτος και 6 μήνες ως αναπληρωτής.
•Αναπληρωτής Διευθυντής του 17ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας για το σχολικό έτος 2010-2011
•Υποδιευθυντής του 17ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας για το σχολικό έτος 2011-2012 (μέχρι 12 Ιανουαρίου  2012).
•Από 13  Ιανουαρίου 2012 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ στην 29η Περιφέρεια Αττικής.
• Από 29 Σεπτεμβρίου 2018 έως σήμερα Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70
• Από 5 Οκτωβρίου 2018 έως σήμερα Οργανωτικής Συντονιστής 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.
•Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Διοίκησης του  3ου ΠΕΚ Αθήνας ως αιρετός εκπρόσωπος της Α/Θμιας Εκπαίδευσης- Σχολ. έτος 2014-2015 (ΥΑ Αρ. Πρωτ.: 48904/Γ1/24-03-2015 ΥΠΠΕΘ).
•Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Διοίκησης του  3ου ΠΕΚ Αθήνας ως αιρετός εκπρόσωπος της Α/ Θμιας Εκπαίδευσης- Σχολ.   έτος 2015-2016 (ΥΑ Αρ. Πρωτ.: 2192/Γ1/02-02-2016 ΥΠΠΕΘ).
• Διευθυντής στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας (ΥΑ Αρ. Πρωτ.: 158701/Γ1/27-09-2016).
•Τακτικό Μέλος του Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΠΥΣΠΕ  Γ΄ Αθήνας (Φ.350/71/82429/Ε3- 22-05-2015/ ΥΠΠΕΘ).
•Τακτικό Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής (Φ.353.1/13/206032/Ε3- 16-12-2015/ ΥΠΠΕΘ).
•Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού (ΦΕΚ Αριθμ. 64104/Η2, 20-05-2016/ ΥΠΠΕΘ).
•Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και την διαμόρφωση των ΠΔ 200 και 201, που συνέστησε ο Υπουργός Παιδείας (7Β/19/2842/Δ1- 12-01-2016/ ΥΠΠΕΘ).
•Μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ  για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση [ υπ’ αρ. πρωτ. 3209/23-05-2017 [ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος]-Απόσπασμα Πρακτικού Επιλογής 29/20-07-2017/ Αριθμός Πρωτ: 4763/21-07-2017].

Γ. Επιστημονική Δραστηριότητα

Γ1. Συγγραφικό και Ερευνητικό Έργο
1. Βιβλία
1.Καράμηνας, Ιγν. (2005). Ο παιδαγωγός Μίλτος Κουντουράς. Αθήνα: Ατραπός.  ISBN: 960-6622-44-4
2.Καράμηνας, Ιγν. (2006). Διδασκαλία και Μάθηση με την Αξιοποίηση του Διαδικτύου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ατραπός.  ISBN: 960-6622-91-62.
3.Καράμηνας, Ιγν. (2013). O Σχολικός Σύμβουλος ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Θεωρητική Προσέγγιση- Εμπειρική Διερεύνηση- Καλές Πρακτικές. Αθήνα: Γρηγόρη
ISBN: 978-960-333-769-0

Βιβλία με συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα
1.«Η κοινωνικοπολιτική και παιδαγωγική αφετηρία του Μίλτου Κουντουρά». Στο Βιβλίο-Συλλογικό Τόμο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.). «Μίλτος Κουντουράς: Ένας οραματιστής παιδαγωγός και ανιδιοτελής δάσκαλος». Αθήνα, 29 Μαΐου 2002. Αθήνα: Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σ. 112-126.
2.«Το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πτερούντας Λέσβου σταθμός στην εκπαιδευτική διαδρομή του Θεόφραστου Γέρου». Στο Βιβλίο-Συλλογικό Τόμο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.). «Θεόφραστος Γέρου (1916-1996): Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2006.  Αθήνα: Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών, σ. 234-245.3.

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά
1.«Απόψεις των Σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για τον Ρόλο του Επόπτη –Παιδαγωγού κατά την Πρακτική τους Άσκηση με Μικροδιδασκαλία». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 58, 2015 (151-162).
2. «Το Πρόγραμμα «Teachers4Europe» (T4E) ως Καινοτόμος Επιμορφωτική Δράση  στο Δημοτικό Σχολείο». Teacers4EuropeJournal. No. 3., 2014 p. 22-26 (Ιστοσελίδα: http://bookshop.europa.eu/el/teachers4europe-journal pbIAAA14003/?CatalogCategoryID=grQKABstXFQAAAEj04YY4e5K
3.«Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 50, 2010 (25-36).
4.«Έλεγχος Δομικής Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου: “Το παιδί του Εκπαιδευτικού στην τάξη του-Απόψεις και Αντιλήψεις Ελλήνων Δασκάλων”». Επιστήμες Αγωγής. τ. 4/2010 (201-217). (Συνεργασία με Θ. Μπαμπάλη, Θ. Τριλιανό  & Νεκ. Σταύρου).
5.«Εκπαίδευση Μελλοντικών Εκπαιδευτικών στη Χρήση Διαδραστικού/ Αλληλεπιδραστικού Πίνακα». Επιστήμες Αγωγής. τ. 4/2010 (69-80). (Συνεργασία με Γ. Κουτρομάνο & Κλ. Νικολοπούλου)
6.«Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:  Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων». Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 71, 2009 (63-74). (Συνεργασία με Α. Τριλιανό, Α. Τσιπλητάρη, Θ. Μπαμπάλη).
7.«Θεόφραστος Γέρου: Ένας παιδαγωγός της θεωρίας και της πράξης». Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 9, 2008 (109-119). Επίσης Μαρασλειακό Βήμα, τ. 7, Φθινόπωρο 2005 (71-85). (Συνεργασία με Ευαγγελία Ψάλτη).
8.«Απόψεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής για τη Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου στο Δημοτικό Σχολείο». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 149, 2007 (138-156).
9.«Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών της Στ΄ τάξης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου: Μελέτη Περίπτωσης». Τα Εκπαιδευτικά, τ. 81-82, 2006 (33-42).
10.«Η επίδραση της διαδικτυακής διδασκαλίας στις επιδόσεις των μαθητών της Στ΄ τάξης σε δοκιμασίες αντικειμενικού τύπου στο μάθημα της Ιστορίας: Μελέτη Περίπτωσης.  Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 6, Ιούν. 2006 (79-96).
11.«Μίλτος Κουντουράς και Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930): Μια πρωτοποριακή παιδαγωγική προσπάθεια, ένα ανεκπλήρωτο όραμα».  Τα Εκπαιδευτικά, τ. 71-72, Ιαν.-Ιουν. 2004 (103-114). (Συνεργασία με Ε. Ψάλτη).
12.«Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία: Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 120-121, Σεπ.- Δεκ. 2001 (76-84).
13.«Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας». Τα Εκπαιδευτικά, τ. 59-60, 2001 (233-238).
14.«Ιστοσελίδες Δημοτικών Σχολείων στο Διαδίκτυο (Μια πρώτη καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας)». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 116, Ιαν.-Φεβ. 2001 (119-128).
15.«Δάσκαλος και Νέες Τεχνολογίες». Το Σχολείο και το Σπίτι, τ. 431, 11-2 έως 20-3/2001 (62-64).

4. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια
1.«Μίλτος Κουντουράς και Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930): Μια πρωτοποριακή παιδαγωγική προσπάθεια -Ένα ανεκπλήρωτο όραμα». Στα Πρακτικά: Σ. Μπουζάκης (Επιμ.) «Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα: Ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις», 2ο Διεθνές Συνέδριο. Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα 4-10-2002 έως 6-10-2002 (Συνεργασία με Ευαγγελία Ψάλτη). Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης  εν λόγω εργασία δημοσιεύτηκε και στο περ. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 71-72, Ιαν.-Ιουν. 2004, σ. 103-114.
2.«Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών: Εμπειρία και Προοπτικές». Στα Πρακτικά: Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Επιμ.) «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας. Αθήνα 7-11-2002 έως 9-11-2002. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.pee.gr/e_athena/sin_ath.htm (Συνεργασία με Α. Τριλιανό και Ελένη Οικονομοπούλου).
3.«Η διδασκαλία λογοτεχνικού κειμένου με την αξιοποίηση του διαδικτύου: Σενάριο διδασκαλίας για το κείμενο «Είμαστε εις το εμείς» του Μακρυγιάννη από το νέο Ανθολόγιο». Στα Πρακτικά: Α. Κατσίκη-Γκίβαλου (Επιμ.), «Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές». Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών & Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης. Αθήνα 29-11-2002 έως 1-12-2002. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 184-191.
4.«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διευρυμένη της μορφή: Σχέδιο εργασίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Στα Πρακτικά:  Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ) «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης». Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου & Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης. Αθήνα 26 έως 28 Νοεμβρίου 2004. Αθήνα: ΚΕΕΠΕΚ, τόμ. Β΄, σ. 457-466.
5.«Η Άλωση της Πόλης: Σχέδιο Εργασίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Στα Πρακτικά:  Α. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος & Α. Χλωρίδου (Επιμ.) «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο. Σύρος 13 έως 15 Μαΐου  2005. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες,  σ. 529-536.
6.«Το διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο». Στα Πρακτικά: Δ. Χατζηδήμου & Χρ. Βιτσιλάκη (Επιμ.) «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας». ΙΑ΄  Διεθνές Συνέδριο. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας & Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος 21 έως 23  Οκτωβρίου 2005. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη,  σ. 407-415.
7.«Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων: Διερεύνηση των Απόψεων, Αντιλήψεων και Προτάσεων των Γονέων που Συμμετείχαν στην Α΄ Φάση του Προγράμματος (01/04/2002 έως 16-05-2002)». Στα  Πρακτικά:  Μ. Θεοδοσοπούλου, Κατσαούνου, Θ., Κωτσάκης, Β. & Ν. Τσέργας (Επιμ.) «Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας». Πανελλήνιο Συνέδριο. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, Καμένα Βούρλα, 11-12 Μαΐου 2007.  Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, σ. 347-358. (Συνεργασία με Ν. Τσιβίκη & Α. Τριλιανό).
8.«Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:  Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων». Στα Πρακτικά:  Γ. Καψάλης  & Α. Κατσίκης (Επιμ.)  «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και οι προκλήσεις της εποχής μας». Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 17 – 20 Μαΐου 2007, σελ. 1000-1010. (Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή). Η εν λόγω εργασία δημοσιεύτηκε και στο Περιοδικό Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 71, Μυτιλήνη 2009, σελ. 63-74. (Συνεργασία με Α. Τριλιανό, Α. Τσιπλητάρη, Θ. Μπαμπάλη).
9. «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων». Στο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 566-575. (Συνεργασία με Θ. Μπαμπάλη, Α. Τριλιανό).
10. «Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της Γλώσσας για τη Β΄ Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου». Session 05-S1D-D2 (28) TEACHING STRATEGIES IN INTERCULTURAL CLASSROOMS. In: Palaiologou N. (edit.) Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi. Αθήνα 24-26 Ιουνίου 2009. Cd-rom Proceedings of the International Conference co-organized by the International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO), under the aegis ofUnesco.ISBN:978-960-98897-0-4 (GR) & ISBN/EAN: 978-90-814411-1-7 (NL). (Συνεργασία με Α. Καράμηνα).
11. «Η μικροδιδασκαλία ως βασική τεχνική εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Διαπιστώσεις, προεκτάσεις και προοπτικές». Στο: Ρ. Καλούρη κ.ά. (Επιμ.)  «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα»,  Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αθήνα, 11 & 12 Δεκεμβρίου 2009. Αθήνα, Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΕΠ- ΑΣΠΑΙΤΕ, 2010: 275-284.
12. «Ο αναστοχασμός ως μεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών με μικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών  του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ». Στο:  «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω»,  Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ. Αθήνα, 7, 8 & 9 Μαΐου  2010. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Karamhnas.pdf (12-05-11).
13. «Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Στο: «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (σ. 513-524).
14. «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών των Σχολικών Συμβούλων  ΠΕ στο Πεδίο της Εκπαίδευσης  Ενηλίκων». Στο: Αθ. Τριλιανός κ.ά. (Επιμ.)   «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012. Τόμος Α΄. ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (σ. 259-270).
15. «Μίλτος Κουντουράς (1889-1940): Ο Παιδαγωγός της Έμπνευσης και του Οράματος». Στο:  «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ KAI KYΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ», 7ο Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ. Αθήνα, 12-14 Οκτωβρίου 2014. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.elliepek.gr/documents/7o_synedrio_eisigiseis/karamhnas.pdf (15-04-15).
16. «Μεθοδολογία Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών σε Επίπεδο Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου». Στο: (Επιμ. Γ. Αλεξανδράτος κ.ά.) «Προοπτικές για ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τόμ. Α’, σελ. 585-593. http://pess.gr/attachments/article/288/%CE%91’%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%A3.pdf (07-08-2017).
17. «Ο ριζοσπαστικός νόμος 5045 του 1931 «Περί Διδακτικών Βιβλίων» και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Μίλτου Κουντουρά στη διαμόρφωσή του ως μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)». Στο: (Επιμ. Στ. Γρόσδος) «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Αθήνα 4-6 Μαρτίου 2016.  Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τόμ. Β’, σελ. 30-37. http://www.ekedisy.gr/wpcontent/uploads/2016/10/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%84-1.pdf (08-10-2016).
18. «Οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Μεταβατικό Στάδιο για την Πλήρη Ένταξη των Προσφυγόπουλων στο Ελληνικό Σχολείο». Στο: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 -ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αθήνα, 30 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017. http://xeniospolis.gr/synedrio-syn-politia-2017/

5. Ερευνητικό Έργο
Μέλος της ερευνητικής  ομάδας του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ  του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει αναλάβει την εκπόνηση έρευνας με χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το παιδί του εκπαιδευτικού στην τάξη του».
Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον καθ. Αθανάσιο Τριλιανό, τον καθ. Αθανάσιο Τσιπλητάρη, τον επίκ. Καθ. Θωμά Μπαμπάλη και τον Δρ Ιγνάτιο Καράμηνα.Από την μέχρι τώρα πορεία της έρευνας έχουν προκύψει δυο δημοσιεύσεις με αποτελέσματα  της διερεύνησης των απόψεων των δάσκάλων σε συνέδρια που έγιναν στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Τριλιανός, Α., Τσιπλητάρης, Α., Μπαμπάλης, Θ. & Καράμηνας, Ιγν. (2007).  «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:  Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων». Στα Πρακτικά:  Γ. Καψάλης  & Α. Κατσίκης (Επιμ.)  «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και οι προκλήσεις της εποχής μας». Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 17 – 20 Μαΐου 2007, σελ. 1000-1010.
2.Καράμηνας, Ιγν., Μπαμπάλης, Θ. & Τριλιανός, Α. (2008). «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων». Στο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 566-575. Η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών που έχουν τους γονείς τους ως εκπαιδευτικούς στην τάξη τους  αλλά και των συμμαθητών τους που βιώνουν αυτή τη σχέση στο σχολικό περιβάλλον.

Γ2. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων – Ημερίδων και Διημερίδων
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που διοργάνωσε τη Διάλεξη του Καθηγητή και Προέδρου της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Mark Alter με θέμα: «Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο ρόλος του εκπαιδευτικού», Αθήνα, 16 Μαΐου 2001.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που διοργάνωσε την Ημερίδα με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς: Ένας οραματιστής παιδαγωγός και ανιδιοτελής δάσκαλος», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 29 Μαΐου 2002.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), με θέμα: «Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες στη σύγχρονη εκπαίδευση», Αθήνα, 28-30 Μαρτίου 2003.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που διοργάνωσε την Ημερίδα με θέμα: «Η Σεξουαλική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Δυσκολίες και Προοπτικές», Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε), Αθήνα, 5 Ιουνίου 2004.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), με θέμα: «Κριτική, Δημιουργική και Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2005.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που διοργάνωσε την Ημερίδα με θέμα: «Ο Κινηματογράφος», Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε), Αθήνα, Μάιος  2005.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που διοργάνωσε την Ημερίδα με θέμα: «Θεόφραστος Γέρου (1916-1996: Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση», Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2006.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2007.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του 6ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: «Ελληνική παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 2008.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του ΙΓ Διεθνούς  Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: «Αναλυτικά προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία», Ιωάννινα, 20-22 Νοεμβρίου 2009.
•Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του Ε΄ Πανελλήνιου  Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), με θέμα: «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», Αθήνα, 7-9 Μαΐου 2010.

Γ3. Επιμέλεια Έκδοσης Πρακτικών Συνεδρίων και Ημερίδων
•Πρακτικά της Ημερίδας με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς: Ένας οραματιστής παιδαγωγός και ανιδιοτελής δάσκαλος», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 29 Μαΐου 2002, εκδ. Ατραπός. (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό).
•Τόμος Επιστημονικών Άρθρων με θέμα: «Συμβουλευτική Γονέων», Αθήνα, Ιούλιος 2004, εκδ. Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό).
•Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου με θέμα: «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών-ΚΕΕΠΕΚ, εκδ. Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης, Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2004. (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό).
•Πρακτικά της Ημερίδας με θέμα: «Θεόφραστος Γέρου (1916-1996: Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση», Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2006. (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό).
•Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 2008. (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό).

Γ4.Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών
Α. Πρόγραμμα “Αλέξανδρος”
.
Το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί την Ελληνική Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα GLOBE, το οποίο έχει σαν στόχο τη συνεργασία μαθητών, δασκάλων, καθηγητών και της επιστημονικής κοινότητας για τη δημιουργία περιβαλλοντικών σταθμών σε σχολεία σε όλο τον κόσμο και τη διασύνδεση των σχολείων αυτών μέσω του Internet. Το Σχολείο (13ο-21 Δ.Σ. Κερατσινίου) πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς: Ατμόσφαιρα / Κλίμα ,Υδρολογία / Χημεία Υδάτων, ΈδαφοςΟι μαθητές είναι ικανοί: να ανταλλάσσουν περιβαλλοντικά δεδομένα για το τοπικό περιβάλλον, να επικοινωνούν με τους επιστήμονες και να συνεργάζονται με συμμαθητές τους από σχολεία από διαφορετικές περιοχές ή χώρες. Με τη συμμετοχή τους αυτή ενισχύεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο.Για τη συμμετοχή μου στο εν λόγω Πρόγραμμα πήρα τον τίτλο του Globe Teacher.  Έτος υλοποίησης: 1996-1997Διαδικτυακός τόπος: http://speech.di.uoa.gr/globe/Keratsini/Keratsinigr.html

Β. Μαθητικός Διαγωνισμός «Ανέβασε την Τάξη σου».
Ο διαγωνισμός «Ανέβασε την Τάξη σου» διεξάγεται από τα MULTIRAMA σε συνεργασία με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και προωθεί τη δημιουργία ενός «ψηφιακού χάρτη» της ΣΤ’ τάξης των ελληνικών Δημοτικών Σχολείων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν και να αναδείξουν πανελλαδικά τα «κατορθώματα» του σχολείου τους σε σχολικές αλλά και εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι τάξεις που θα παρουσιάσουν την πιο πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα εικόνα, θα κερδίσουν πλούσια δώρα τεχνολογικού εξοπλισμού για τα σχολεία τους! Διαδικτυακός τόπος:  http://www.anevasetintaxisou.gr/  Ήμουν μέλος της ομάδας σχεδιασμού του εν λόγω project καθώς και μέλος της ομάδας αξιολόγησης των συμμετοχών. Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2010-2011.

Γ. Ιστοσελίδα- Ιστολόγια για τη Β΄, Γ΄ και Στ΄ τάξη
▪ Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (www.teachnet.gr)
▪ Ιστολόγιο για τη Β΄ τάξη του 17ου Δ.Σ.  Νίκαιας (www.defterakia.blogspot.com)
▪ Ιστολόγιο για τη Γ΄ τάξη του 17ου Δ.Σ.  Νίκαιας
(www.ta-tritakia.blogspot.com)
▪ Ιστολόγιο για τη ΣΤ΄ τάξη του 17ου Δ.Σ.  Νίκαιας (www.ektimatia.blogspot.com)

Δ. Έκδοση μαθητικών εντύπων
•Μέλος Συντακτικής Επιτροπής έκδοσης του περιοδικού: «Τρυφερά Χρόνια» από τα 13ο-21ο Δ.Σ. Κερατσινίου. Σχολικό έτος 1992-1993. Έκφραση Συγχαρητηρίων από Σχολικό Σύμβουλο κ. Αριστομένη Σταμάτη.
•Έκδοση της μαθητικής εφημερίδας: «Μαθητόκοσμος» ως Δάσκαλος της Στ΄ τάξης του 7ου Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου. Σχολικό έτος 1998-1999. Έκφραση Συγχαρητηρίων από Σχολική Σύμβουλο κ. Παναγιώτα Καβούρη.

Δ. Επαγγελματική-Διδακτική Εμπειρία
Δ1.Αξιολογητής Εκπαιδευτικού Υποστηρικτικού Υλικού στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Υπουργείο Παιδείας και στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
•Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό CD-ROM για το Δημοτικό Σχολείο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄- Δ΄ και Ε΄ -ΣΤ΄  τάξης,  2003-2006.
•Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το τεύχος Επιμορφωτικού Υλικού με θέμα: «Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης». 2007-2008
.Αξιολογητής Εκπαιδευτικού Υλικού στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης: Μέλος Τριμελούς Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) για την εκπόνηση Πρότυπου Οδηγού Ξενάγησης και Υποστηρικτικού Υλικού σε έντυπη (αφίσα) και ηλεκτρονική μορφή (visual CD) στα πλαίσια του  υποέργου 3 με θέμα: «Σχεδιασμός και αναπαραγωγή προτύπου προγράμματος υποδοχής, ενημέρωσης και ξενάγησης σχολικών ομάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στις προστατευόμενες περιοχές». 2008-2009.
.Αξιολογητής του ΥΠΔΒΜΘ στο πλαίσιο της πράξης: «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΔΒΜΘ 4947/30-4-2012. Σχολικός έτος 2011-2012.

Δ2. Διδασκαλία σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΜΔΔΕ κ.ά.
Α. Στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
•Μάθημα Επιλογής Ζ΄ Εξαμήνου: «Διδακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές με την Χρήση του Διαδικτύου», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
•Μάθημα Επιλογής Ζ΄ Εξαμήνου: «Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Σεναρίων Διδασκαλίας με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2009-2010, 2010-2011.

Β. Στην ΑΣΠΑΙΤΕ
-Τμήμα Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΤΤΕ).
•Μάθημα: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Εαρινό Εξάμηνο. 2005-2006.
•Μάθημα: «Διδακτική Μεθοδολογία», Εαρινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2012-2013.
-Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).
•Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», Χειμερινό Εξάμηνο. 2008-2009, 2012-2013.
•Μάθημα: «Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016.
•Μάθημα: «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας», Εαρινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2014-2015.
-Παιδαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών ΔΕ-ΤΕ.
•Μάθημα: «Διδακτικές Αρχές και Μέθοδοι». Α΄ και Β΄ Φάση. Ακαδημαϊκά Έτη: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
-Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΚΕ).
•Μάθημα: «Σενάρια Ιστορίας-Λογισμικά Ιστορίας». 2008-2009.

Γ. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Μάθημα: «“EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης”  ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες Αγωγής» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και  Εκπαίδευση».
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021.

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Μάθημα: «“EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης”  ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες Αγωγής» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και  Εκπαίδευση».
Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020.

Μάθημα: «“EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης”  ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες Αγωγής» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και  Εκπαίδευση».
Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020.

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Μάθημα: «“EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης”  ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες Αγωγής» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και  Εκπαίδευση».
Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019.

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Μάθημα: «EDEE-101 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας» ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018.

Δ. Στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών

•Μάθημα: «Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Σχολικής Πρακτικής», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
•Μάθημα: «Παρώθηση και Κίνητρα στη Σχολική Τάξη», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011.
•Μάθημα «Ζητήματα και Τάσεις της Σύγχρονης Παιδαγωγικής», Εαρινό Εξάμηνο. 2007-2008.

Ε. Στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
•Διδασκαλία 509 ωρών στο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»- (Εξομοίωση) το μάθημα: «Καινοτόμες Προσεγγίσεις της Σύγχρονης Διδακτικής», Ακαδημαϊκά Έτη: 2004-2006.

Στ. Στην Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πειραματικά Σχολεία  του Μαρασλείου.
•Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πειραματικά Σχολεία  του Μαρασλείου. Ακαδημαϊκά Έτη: 2000-2009.

Ζ. Στα ΠΕΚ Πειραιά, 1ο και 3ο Αθήνας
•44 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Πειραιάς. Ακαδημαϊκά Έτη: 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009.
•8 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. Περιστέρι. 2004-2005.
•4 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», 1ο ΠΕΚ Αθήνας. 2008-2009.
•12 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτικές Ενότητες: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο», «Δειγματική διδασκαλία στη Γλώσσα», Η αξιολόγηση ως διδακτική πράξη σε σχέση με το διδακτικό έργο», «Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό» 3ο ΠΕΚ Αθήνας. Περιστέρι. 2009-2010.

Η. Στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)
•44 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 3/11 έως 8/12/2007.

Θ. Στο Πρόγραμμα Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ)
•12 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», ΠΕΚ Πειραιά. 26/1 & 17/2 2008.
•4 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 16 Μαρτίου 2008.
•16 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», 1ο ΠΕΚ Αθήνας. 5-6 & 12/4 2008.

Ι.Στο Πρόγραμμα Παιδαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
•16 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων», Μαρούσι Αττικής. Ιούνιος 2008.

Κ. Στο Πρόγραμμα Σχεδίαση και Εφαρμογή Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Στελεχών Γραφείων Σύνδεσης των ΤΕΕ
•10 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Εκπαίδευσης», Αθήνα. 26-28 Νοε. 2008.

Λ. Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στα Νέα Σχολικά Βιβλία
•17 ώρες. Νέα βιβλία Ιστορίας Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου. «Ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»,  Επιμορφωτικά Κέντρα Σαλαμίνας και Ζωγράφου. 4 έως 6/  9/ 2006.
•26 ώρες.  Νέα βιβλία Γεωγραφίας Ε΄ και Στ΄, Γλώσσας Β΄ και Λεξικού Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού Σχολείου. «Ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα», Επιμορφωτικά Κέντρα Νίκαιας, Ιλίου και Ασπροπύργου. 4 έως 10 /9/ 2007.

Μ. Σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων

 • 2 ώρες. Στην 1η και 6η Περιφέρεια των Σχολικών Συμβούλων Παπαγιάννη Αικατερίνης και Καπετανίδου Μαρίας, στις 15 Απριλίου 2005 με θέμα: «Το διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές εφαρμογές» σε 1 τμήμα εκπαιδευτικών. 17ο ΔΣ Αθηνών.
 • 2 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Βούκανου Μαίρης , στις 27 Απριλίου 2010 με θέμα: «Στρατηγικές διδακτικής αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία: Εφαρμογές στη διδασκαλία της Ιστορίας» σε 1 τμήμα εκπαιδευτικών. ΚΥΒΕ Περιστέρι.
 • 2 ώρες. Στην 4η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Καπετανίδου Μαρίας στις 13 Οκτωβρίου 2010 με θέμα: «Εκφράζω τα συναισθήματα μου: Σχέδιο Εργασίας». Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης, 12ο ΔΣ Νίκαιας.
 • 2 ώρες. Στην 4η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Καπετανίδου Μαρίας στις 18 Μαΐου 2011 με θέμα: «Στρατηγικές αξιοποίησης του διαδικτύου στην διδασκαλία της Ιστορίας». Εκπαιδευτικοί Δ΄ τάξης, 12ο ΔΣ Νίκαιας.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2012 με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών.7ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 6ο ΔΣ Ιλίου.
 • 2 ώρες. Στην 64η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Χαράς Τζανάκη, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 με θέμα: «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: Σχέδιο Εργασίας στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής». Εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης. 3ο ΔΣ Κερατσινίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 6ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 7ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 2η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Παναγιώτη Πήλιουρα και ειδικότερα στο 152ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία (ΖΕΠ) την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 152ο ΔΣ Αθηνών.
 • 4 ώρες. Στην 31η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Αναστάσιου Ασβεστά, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 με θέμα: «Βιωματικές Διδακτικές τεχνικές στη Σχολική Τάξη » σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών (Ε΄ και Στ΄). 40ο ΔΣ Περιστερίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 8ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. Νεστόρειο ΔΣ Ιλίου.
 • 2 ώρες. Στην 27η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Παναγάκου Ιωάννη, στις 6 Μαΐου 2014 με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στην σχολική τάξη». Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης. 10ο ΔΣ Αιγάλεω.
 • 3 ώρες. Στην 7η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Καλογρίδη Σοφίας την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 με θέμα «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο σε 1 τμήμα εκπαιδευτικών. 26ο ΔΣ Αθηνών.
 • 8 ώρες. Στην 24η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννίκα Αθανάσιου, στις 12 και 13 Μαΐου 2015 με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 4 Τμήματα εκπαιδευτικών. 2ο ΔΣ Μελισσίων.
 • 4 ώρες. Στην 41η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Λαζαρίδη Ιωάννη την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 3ο ΔΣ Αγίου Δημητρίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 με θέμα: «Αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία: διαμαθητικές σχέσεις» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 7ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 με θέμα: ««Αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία: διαμαθητικές σχέσεις» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 7ο ΔΣ Ιλίου.

Ν. Σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική Πειραιά»
•2 ώρες. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο διδακτικό προσωπικό του Εκπαιδευτηρίου με θέμα: «Διδασκαλία Ιστορίας με υπολογιστή», Πειραιάς. 1 Μαΐου   2004.

Δ3. Διδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Α. Εκπαιδευτής σε Σχολές Γονέων
•18 ώρες. Συμβουλευτική Γονέων στους Δήμους Παιανίας, Καλλιθέας, Α. Βαρβάρας και Α. Παρασκευής του Νομού Αττικής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ. 10/4 έως 30/6/2003.
•295 ώρες. Συμβουλευτική Γονέων στους Δήμους Γαλατσίου,  Γλυφάδας, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Νίκαιας και  στην Κοινότητα Μαγούλας του Νομού Αττικής, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ. 20 Φεβρ.2005 έως 25 Απριλίου 2007.
•2,5 ώρες. Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητρόπολις Χαλκίδος με θέμα:  «Η εποικοδομητική και ασφαλής χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους μαθητές στο οικογενειακό περιβάλλον: Ο ρόλος των γονέων». 23 Μαρτίου 2009.

B. Εκπαιδευτής σε Βιωματικό Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
•Εκπαιδευτής-Συντονιστής Βιωματικού Σεμιναρίου 2 διδακτικών ωρών  με τίτλο: «Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Στο: «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Γ. Εκπαιδευτής στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
•3 ώρες.  Θέμα: «Παρώθηση-Ενθάρρυνση και Διαπροσωπικές Σχέσεις στη Διδακτική Πράξη. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή», Αχαρνές, Αθήνα. 13 Σεπτ. 2006.
•20 ώρες.  Θέμα: «Η Διδακτική στα Κοινωνικοπαιδαγωγικά Ζητήματα», Αχαρνές, Αθήνα. 26/6 έως 6/7/2009.

Δ. Εκπαιδευτής σε ημερίδες της Εταιρείας Συμβούλων και Σταδιοδρομίας Employ
•5 ώρες. Κεντρικός εισηγητής. Επιστημονική ημερίδα. Εταιρεία Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ΕΜΠΛΟΥ. Θέμα: Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη. 27 Σεπτ. 2008.
•5 ώρες. Κεντρικός εισηγητής. Επιστημονική ημερίδα. Εταιρεία Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ΕΜΠΛΟΥ. Θέμα: Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Αθήνα. 18 Οκτ. 2008.

Δ4. Κοινωνική και Συνδικαλιστική Δράση
•Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Απανταχού Φτεριανών Λέσβου από 4 Μαρτίου 1992 έως 18 Ιανουαρίου 1994.
•Ταμίας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά «Η Πρόοδος» από 10 Νοεμβρίου 1995  έως 2 Απριλίου 1997.
•Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά «Η Πρόοδος». 65η Τακτική Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας,  21 έως 24 Ιουνίου 1996,  Αθήνα.
•Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Αλέξανδρος Δελμούζος» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, από 30 Ιανουαρίου 2001 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2001,  και από 27 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου 2002 Αντιπρόεδρος του εν λόγω Συλλόγου.
•Τακτικό Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (ΠΕΕ) καθώς επίσης και εκλεγμένο μέλος του Εποπτικού της Συμβουλίου.
•Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ) καθώς επίσης και μέλος της Εξελεγκτικής του Επιτροπής.
•Τακτικό Μέλος του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
•Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.).
•Τακτικό Μέλος της Πολιτιστικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε).
•Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας (ΠΕΕ) από 3 Μαρτίου 2008 έως 20 Φεβρουαρίου 2010.

Αφήστε μια απάντηση