Φορείς Επιμόρφωσης

Α. Στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
•Διδασκαλία 509 ωρών στο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»- (Εξομοίωση) το μάθημα: «Καινοτόμες Προσεγγίσεις της Σύγχρονης Διδακτικής», Ακαδημαϊκά Έτη: 2004-2006.

Β. Στην Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πειραματικά Σχολεία  του Μαρασλείου.
•Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πειραματικά Σχολεία  του Μαρασλείου. Ακαδημαϊκά Έτη: 2000-2009.

Γ. Στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)
•44 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 3/11 έως 8/12/2007.

Δ. Στο Πρόγραμμα Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ)
•12 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», ΠΕΚ Πειραιά. 26/1 & 17/2 2008.
•4 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 16 Μαρτίου 2008.
•16 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», 1ο ΠΕΚ Αθήνας. 5-6 & 12/4 2008.

Ε.Στο Πρόγραμμα Παιδαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
•16 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων», Μαρούσι Αττικής. Ιούνιος 2008.

Ζ. Στο Πρόγραμμα Σχεδίαση και Εφαρμογή Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Στελεχών Γραφείων Σύνδεσης των ΤΕΕ
•10 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Εκπαίδευσης», Αθήνα. 26-28 Νοε. 2008.

Η. Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στα Νέα Σχολικά Βιβλία
•17 ώρες. Νέα βιβλία Ιστορίας Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου. «Ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»,  Επιμορφωτικά Κέντρα Σαλαμίνας και Ζωγράφου. 4 έως 6/  9/ 2006.
•26 ώρες.  Νέα βιβλία Γεωγραφίας Ε΄ και Στ΄, Γλώσσας Β΄ και Λεξικού Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού Σχολείου. «Ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα», Επιμορφωτικά Κέντρα Νίκαιας, Ιλίου και Ασπροπύργου. 4 έως 10 /9/ 2007.

Θ. Σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων

 • 2 ώρες. Στην 1η και 6η Περιφέρεια των Σχολικών Συμβούλων Παπαγιάννη Αικατερίνης και Καπετανίδου Μαρίας, στις 15 Απριλίου 2005 με θέμα: «Το διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές εφαρμογές» σε 1 τμήμα εκπαιδευτικών. 17ο ΔΣ Αθηνών.
 • 2 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Βούκανου Μαίρης , στις 27 Απριλίου 2010 με θέμα: «Στρατηγικές διδακτικής αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία: Εφαρμογές στη διδασκαλία της Ιστορίας» σε 1 τμήμα εκπαιδευτικών. ΚΥΒΕ Περιστέρι.
 • 2 ώρες. Στην 4η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Καπετανίδου Μαρίας στις 13 Οκτωβρίου 2010 με θέμα: «Εκφράζω τα συναισθήματα μου: Σχέδιο Εργασίας». Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης, 12ο ΔΣ Νίκαιας.
 • 2 ώρες. Στην 4η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Καπετανίδου Μαρίας στις 18 Μαΐου 2011 με θέμα: «Στρατηγικές αξιοποίησης του διαδικτύου στην διδασκαλία της Ιστορίας». Εκπαιδευτικοί Δ΄ τάξης, 12ο ΔΣ Νίκαιας.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2012 με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών.7ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 6ο ΔΣ Ιλίου.
 • 2 ώρες. Στην 64η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Χαράς Τζανάκη, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 με θέμα: «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: Σχέδιο Εργασίας στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής». Εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης. 3ο ΔΣ Κερατσινίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 6ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 με θέμα: «Σχέδια Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 7ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 2η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Παναγιώτη Πήλιουρα και ειδικότερα στο 152ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία (ΖΕΠ) την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 152ο ΔΣ Αθηνών.
 • 4 ώρες. Στην 31η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Αναστάσιου Ασβεστά, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 με θέμα: «Βιωματικές Διδακτικές τεχνικές στη Σχολική Τάξη » σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών (Ε΄ και Στ΄). 40ο ΔΣ Περιστερίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 8ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. Νεστόρειο ΔΣ Ιλίου.
 • 2 ώρες. Στην 27η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Παναγάκου Ιωάννη, στις 6 Μαΐου 2014 με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στην σχολική τάξη». Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης. 10ο ΔΣ Αιγάλεω.
 • 3 ώρες. Στην 7η Περιφέρεια της Σχολικής Συμβούλου Καλογρίδη Σοφίας την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 με θέμα «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο σε 1 τμήμα εκπαιδευτικών. 26ο ΔΣ Αθηνών.
 • 8 ώρες. Στην 24η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννίκα Αθανάσιου, στις 12 και 13 Μαΐου 2015 με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 4 Τμήματα εκπαιδευτικών. 2ο ΔΣ Μελισσίων.
 • 4 ώρες. Στην 41η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Λαζαρίδη Ιωάννη την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 3ο ΔΣ Αγίου Δημητρίου.
 • 4 ώρες. Στην 36η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Οδυσσέα Ευαγγέλου, την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 με θέμα: «Αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία: διαμαθητικές σχέσεις» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 7ο ΔΣ Ιλίου.
 • 4 ώρες. Στην 35η Περιφέρεια του Σχολικού Συμβούλου Γιαννούλη Γιαννούλη, την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 με θέμα: ««Αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία: διαμαθητικές σχέσεις» σε 2 Τμήματα εκπαιδευτικών. 7ο ΔΣ Ιλίου.

Ι. Σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική Πειραιά»

•2 ώρες. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο διδακτικό προσωπικό του Εκπαιδευτηρίου με θέμα: «Διδασκαλία Ιστορίας με υπολογιστή», Πειραιάς. 1 Μαΐου   2004.

Επιμορφωτής Β στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ)

Α. Πιστοποίηση ως Επιμορφωτής Β
[α. παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων διάρκειας 200 ωρών (54 ώρες δια ζώσης  και 146 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλία), β. γραπτή εξέταση, γ. εκπόνηση γραπτής εργασίας και δ. σχεδιασμός και παρουσίαση μιας μικροδιδασκαλίας] Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εκφράζω τα συναισθήματά μου» από το μάθημα της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού.

Β. Επιμορφωτής Β
[στο εκπαιδευτικό κέντρο της Νίκαιας, Τμήμα 3,  από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2011].

 

Αφήστε μια απάντηση