ΑΣΠΑΙΤΕ

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22
-Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

•Μάθημα: «Διδακτική Μεθοδολογία», Χειμερινό Εξάμηνο, Τμήματα Τ1 και Τ2

•Μάθημα: Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, Χειμερινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκά Έτη: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2012-2013.

-Τμήμα Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΤΤΕ)
•Μάθημα: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Εαρινό Εξάμηνο. 2005-2006.
•Μάθημα: «Διδακτική Μεθοδολογία», Εαρινό Εξάμηνο.

-Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)
•Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», Χειμερινό Εξάμηνο. 2008-2009, 2012-2013.
•Μάθημα: «Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία», Χειμερινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
•Μάθημα: «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας», Εαρινό Εξάμηνο. Ακαδημαϊκά Έτη: 2014-2015.

Παιδαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών ΔΕ-ΤΕ
•Μάθημα: «Διδακτικές Αρχές και Μέθοδοι». Α΄ και Β΄ Φάση. Ακαδημαϊκά Έτη: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

-Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΚΕ)
•Μάθημα: «Σενάρια Ιστορίας-Λογισμικά Ιστορίας». 2008-2009.

 

Αφήστε μια απάντηση