Συνέδρια

Εισήγηση  με θέμα:   «Οι Δομές  Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Μεταβατικό Στάδιο για την Πλήρη Ένταξη των Προσφυγόπουλων  στο Ελληνικό Σχολείο»   Στο: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 -ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αθήνα, 30 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017. http://xeniospolis.gr/synedrio-syn-politia-2017/

Εισήγηση  με θέμα: «Μεθοδολογία Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών σε Επίπεδο Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου». Στο: «Προοπτικές για ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο», 3ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016 (Τα Πρακτικά υπό έκδοση).

Εισήγηση  με θέμα: «Ο ριζοσπαστικός νόμος 5045 του 1931 «Περί Διδακτικών Βιβλίων» και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Μίλτου Κουντουρά στη διαμόρφωσή του ως μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)». Στο: (Επιμ. Στ. Γρόσδος) «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Αθήνα 4-6 Μαρτίου 2016.  Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τόμ. Β’, σελ. 30-37. http://www.ekedisy.gr/wpcontent/uploads/2016/10/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%84-1.pdf (08-10-2016).

Διασχολικές Παρουσιάσεις Μαθητών της Στ΄ τάξης της Περιφέρειας με θέμα: «Διαδρομές στην πόλη μου: Ιστορία- Πολιτισμός-Περιβάλλον».

7o Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ με θέμα: «Μεγάλοι Έλληνες και Κύπριοι παιδαγωγοί από την Αρχαιότητα έως Σήμερα: Εκπαιδευτική Συμβολή και παιδαγωγική Μνήμη». 10-11-12 Οκτωβρίου 2014  στο Μαράσλειο.
Πρόγραμμα Συνεδρίου

4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012, Χώρος διεξαγωγής ΟΤΕ Academy
Πληροφορίες: http://www.adulteduc.gr/001/index.php?

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές»,  11 έως 13 Μαΐου 2012 στην Αθήνα, (Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή).
Πληροφορίες: http://www.primedu.uoa.gr/panellinio-synedrio.html

 


Αφήστε μια απάντηση