Ημερίδες

Σχολικό Έτος 2017-2018

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2017-2018-Α΄Τρίμηνο)

►Ημερίδες  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 που διδάσκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη  με θέμα: «Στρατηγικές Παιδαγωγικής και Διδακτικής Υποστήριξης». Τετάρτη 01 και Πέμπτη 09 Νοεμβρίου στο 8ο και 3ο ΔΣ  αντίστοιχα (Πρόγραμμα).

Ημερίδες  επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 που διδάσκουν στις  Γ΄-Δ΄ και Ε΄- Στ΄ τάξεις  με θέμα: «Η Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Παρασκευή 6 και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου αντίστοιχα  στο 7ο ΔΣ (Πρόγραμμα).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων  (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο, 11ο & 14ο)   με θέμα: «Παιδαγωγική  Φρενέ: Αρχές και τεχνικές για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο σχολείο της κοινότητας».Τρίτη  5  Σεπτεμβρίου και ώρες 08.30-14.00 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα).

Σχολικό Έτος 2016-2017

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2016-2017-Γ΄Τρίμηνο)

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης με θέμα: «Εφαρμογή του Προγράμματος «Βήματα για τη Ζωή» στην 29η Περιφέρεια το Σχολικό Έτος 2016-2017:  Αποτελέσματα και Αναστοχασμός».Παρασκευή  16 Ιουνίου 2017  και ώρες 08.30-12.00 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου. (Πρόγραμμα).

Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΔΥΕΠ (Πρόγραμμα)

Επιμορφωτικές Ημερίδες (Σχ. Έτος 2016-2017-Β΄Τρίμηνο)

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Ε΄ και Στ΄ τάξης- Πρόγραμμα

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Γ΄και Δ΄ τάξης- Πρόγραμμα

Ημερίδα Εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ τάξης- Πρόγραμμα

(Β΄ Τρίμηνο)
Ημερίδα.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Διευθυντή Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες- πλαίσιο συνεργασίας Σχολείου και Συνηγόρου του Παιδιού» με προσκεκλημένο ομιλητή τον Συνήγορο του Παιδιού κ. Γεώργιο Μόσχο. Η ημερίδα απευθύνεται στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων Γ΄ Αθήνας αρμοδιότητας ευθύνης των οικείων Σχολικών Συμβούλων και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017από ώρα 09:00΄ – 13:00 στον Πολυχώρο του Δήμου Αιγάλεω  «Ελληνικό Μολύβι» (Ιεράς Οδού 154 & Νάξου, 12242, Αιγάλεω – Σταθμός Μετρό Ελαιώνας, Γραμμή 3).

(A΄ Τρίμηνο)

Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης με θέμα:«Εφαρμογή του Προγράμματος «Βήματα για τη Ζωή» στην 29η Περιφέρεια:  Αποτελέσματα και Αναστοχασμός». Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου. Πρόγραμμα.

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: «Αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών, αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων και ατυχημάτων στο χώρο του σχολείου». Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.Πρόγραμμα.


Σχολικό Έτος 2015-2016

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Ημερίδων- Νοέμβριος 2015

Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού  »Βήματα για τη ζωή». 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2015 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Πρόγραμμα Σεμιναρίου.

Σχολικό Έτος 2014-2015

Επιμορφωτική Ημερίδα. Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στο 3ο ΔΣ Χαϊδαρίου
Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Ημερίδων (Μάρτιος-Φεβρουάριος 2015)

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Ε΄ και Στ’  τάξης, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στο 10 Δημοτικό Σχολείο.
Πρόγραμμα Ημερίδας.

Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ τάξης, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
Πρόγραμμα Ημερίδας.

Ημερίδα Επιμόρφωσης τω Εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ τάξης, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.

Πρόγραμμα Ημερίδας.

Ημερίδα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Στ΄ τάξης των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, 5ο Δ.Σ. Χαϊδαρίου.
Πρόγραμμα

Σχολικό Έτος 2013-2014

Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα-Απρίλιος 2014
Πέμπτη 03 Απριλίου 2014 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
Θέμα: «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
Πρόγραμμα

Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα-Νοέμβριος 2013

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
Θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις»
Πρόγραμμα

Σχολικό Έτος 2012-2013

Διασχολική Επιμορφωτική Ημερίδα -Απρίλιος 2013
Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο  Χαϊδαρίου
Θέμα: «Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο»
Πρόγραμμα

Προγραμματισμός Διασχολικής Επιμόρφωσης της Περιφέρειας για τον Σεπτέμβριο του 2013 με θέμα: «Καλές Πρακτικές στο Σχολείο».

Στο πλαίσιο ανάδειξης και διάχυσης καλών πρακτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται  στις σχολικές τάξεις και γενικότερα στα σχολεία της Περιφέρειάς μας, διοργανώνουμε διασχολική επιμόρφωση με θέμα: «Καλές Πρακτικές στο Σχολείο».

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η παρουσίαση καλών παιδαγωγικών, διδακτικών, και διοικητικών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων που εσείς έχετε εφαρμόσει ή εφαρμόζετε ατομικά ή συνεργατικά στην καθημερινή σχολική ζωή και οι οποίες έχουν θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία των σχολείων μας. Ακόμη, με τη διοργάνωση της εν λόγω επιμόρφωσης    προσδοκούμε να  συμβάλλουμε στη διάχυση αυτής της εμπειρίας, με τη συλλογή, καταγραφή και τελικά την ανάδειξη  των πρακτικών αυτών. Σάς προσκαλούμε να συμμετάσχετε, παρουσιάζοντας καλές  πρακτικές που σχεδιάζετε και εφαρμόζετε στο πλαίσιο των παρακάτω θεματικών:
Α. Καλές παιδαγωγικές πρακτικές στη σχολική ζωή
Α1. Βελτίωση των διαμαθητικών σχέσεων
Α2. Ζητήματα πειθαρχίας στη σχολική τάξη- Διαχείριση  συγκρούσεων  μεταξύ των μαθητών
Α3. Παρώθηση και ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή στη διδασκαλία
Β. Καλές διδακτικές πρακτικές στη σχολική τάξη
Β1. Αποτελεσματική διδασκαλία στο πλαίσιο των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος
Β2. Αποτελεσματικός σχεδιασμός διαθεματικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων (Σχέδια Εργασίας).
Β3. Αξιοποίηση ενεργητικών και βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών (παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών κ.ά.).
Γ. Καλές διοικητικές πρακτικές στη σχολική μονάδα
Γ1. Λειτουργία σχολικής μονάδας
Γ2. Σχολείο και τοπική κοινωνία (εφημερίδα, ιστοσελίδα, ιστολόγιο κ.ά..)
Γ3. Σχέσεις σχολείου και γονέων/ κηδεμόνων

Η διασχολική επιμόρφωση απευθύνεται  σε όλους τους  εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας και η ημερομηνία διεξαγωγής της προσδιορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2013, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να προτείνουν καλές πρακτικές με βάση το περιεχόμενο της πρώτης θεματικής.Η κάθε παρουσίαση δεν θα ξεπερνά σε χρόνο τα 20 λεπτά.  Για την παρουσίαση θα είναι διαθέσιμα υπολογιστής με βιντεοπροβολέα, διαδραστικός πίνακας και πίνακας μαρκαδόρου.

Όσοι και όσες συνάδελφοι/ ισσες ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 31 Μαΐου 2013, αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα που έχει σταλεί στα σχολεία είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:symdim-gath29@sch.gr είτε σε έντυπη μορφή.

Διασχολική Επιμόρφωση Σεπτεμβρίου 2012

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής σε διασχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις-βιωματικά εργαστήρια με θέμα:«Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολείο» από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα που στάλθηκε στα σχολεία.

 

 

Αφήστε μια απάντηση