Εκπ/ση Ενηλίκων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Master στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Σεπτέμβριος 2011, Βαθμός πτυχίου: Άριστα, 8,70. Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Επιμορφωτικές Ανάγκες των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
•Σεμινάριο 23 ώρες σχετικά με την «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Θεματική Ενότητα: Σύνδεση Σχολείου –Οικογένειας,  22-26 Οκτ. 2003, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΥΠΕΠΘ, Αθήνα.
•23 Φεβ. 2007: Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) (Α.Μ.: 18374).
•300 ώρες. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Θεωρητικού Μέρους. 12/3/ έως 14/10/2007, ΚΕΚ ΙΜΕ &Ε.Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), Αθήνα 30 Νοε. 2007. Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) από 23/11/2007.
•Βιωματικό Εργαστήριο 3 ώρες με θέμα: «Μεθοδολογία της Μάθησης μέσω Στοχαστικής Δράσης». Εισηγήτρια καθηγήτρια Isabel Rimanoczy. 16 Φεβρ. 2009. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα.
•7 Ιουλίου 2010. Ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών-Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) για την αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από 7/7/2010.
•Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικών στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (επιμόρφωση 200 ώρες, Ιούνιος- Σεπτέμβριος 2011).
•Ένταξη στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Αριθ. Απόφασης 4677/23-4-2012.
•Τριήμερο Βιωματικό Συνέδριο,  16  ώρες με θέμα: «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 27-29 Απριλίου 2012. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα.

Συγγραφικό έργο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
1.
Διπλωματική Εργασία: «Επιμορφωτικές Ανάγκες των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Σεπτέμβριος 2011.
2.
«Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 50, 2010 (25-36).
3.«Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων: Διερεύνηση των Απόψεων, Αντιλήψεων και Προτάσεων των Γονέων που Συμμετείχαν στην Α΄ Φάση του Προγράμματος (01/04/2002 έως 16-05-2002)». Στα  Πρακτικά:  Μ. Θεοδοσοπούλου, Κατσαούνου, Θ., Κωτσάκης, Β. & Ν. Τσέργας (Επιμ.) «Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας». Πανελλήνιο Συνέδριο. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, Καμένα Βούρλα, 11-12 Μαΐου 2007.  Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, σ. 347-358. (Συνεργασία με Ν. Τσιβίκη & Α. Τριλιανό).
4. «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών των Σχολικών Συμβούλων  ΠΕ στο Πεδίο της Εκπαίδευσης  Ενηλίκων». Στα Πρακτικά: Αθ. Τριλιανός κ.ά. (Επιμ.)   «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012. Τόμος Α΄. ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (σ. 259-270).
5. Βιβλίο: Καράμηνας, Ιγν. (2013). Ο Σχολικός Σύμβουλος ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Θεωρητική Προσέγγιση-Εμπειρική Διερεύνηση-Καλές Πρακτικές. Αθήνα: Γρηγόρης.

 

Αφήστε μια απάντηση