Αρθρογραφία

1.«Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 50, 2010 (25-36).

2.«Έλεγχος Δομικής Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου: “Το παιδί του Εκπαιδευτικού στην τάξη του-Απόψεις και Αντιλήψεις Ελλήνων Δασκάλων”». Επιστήμες Αγωγής. τ. 4/2010 (201-217). (Συνεργασία με Θ. Μπαμπάλη, Θ. Τριλιανό  & Νεκ. Σταύρου).

3.«Εκπαίδευση Μελλοντικών Εκπαιδευτικών στη Χρήση Διαδραστικού/ Αλληλεπιδραστικού Πίνακα». Επιστήμες Αγωγής. τ. 4/2010 (69-80). (Συνεργασία με Γ. Κουτρομάνο & Κλ. Νικολοπούλου)

4.«Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:  Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων». Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 71, 2009 (63-74). (Συνεργασία με Α. Τριλιανό, Α. Τσιπλητάρη, Θ. Μπαμπάλη).

5.«Θεόφραστος Γέρου: Ένας παιδαγωγός της θεωρίας και της πράξης». Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 9, 2008 (109-119). Επίσης Μαρασλειακό Βήμα, τ. 7, Φθινόπωρο 2005 (71-85). (Συνεργασία με Ευαγγελία Ψάλτη).

6.«Απόψεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής για τη Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου στο Δημοτικό Σχολείο». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 149, 2007 (138-156).

7.«Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών της Στ΄ τάξης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου: Μελέτη Περίπτωσης». Τα Εκπαιδευτικά, τ. 81-82, 2006 (33-42).

8.«Η επίδραση της διαδικτυακής διδασκαλίας στις επιδόσεις των μαθητών της Στ΄ τάξης σε δοκιμασίες αντικειμενικού τύπου στο μάθημα της Ιστορίας: Μελέτη Περίπτωσης.  Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 6, Ιούν. 2006 (79-96).

9.«Μίλτος Κουντουράς και Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930): Μια πρωτοποριακή παιδαγωγική προσπάθεια, ένα ανεκπλήρωτο όραμα».  Τα Εκπαιδευτικά, τ. 71-72, Ιαν.-Ιουν. 2004 (103-114). (Συνεργασία με Ε. Ψάλτη).

10.«Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία: Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 120-121, Σεπ.- Δεκ. 2001 (76-84).

11.«Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας». Τα Εκπαιδευτικά, τ. 59-60, 2001 (233-238).

12.«Ιστοσελίδες Δημοτικών Σχολείων στο Διαδίκτυο (Μια πρώτη καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας)». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 116, Ιαν.-Φεβ. 2001 (119-128).

13.«Δάσκαλος και Νέες Τεχνολογίες». Το Σχολείο και το Σπίτι, τ. 431, 11-2 έως 20-3/2001 (62-64).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.