Συναντήσεις με Δ/ντες

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2017-2018

2η Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου Α΄Τριμήνου  Σχολικού Έτους  2017-2018»Τρίτη 31  Οκτωβρίου 2017  (10.00-11.30) στο 8ο  Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

1η Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το Σχολικό Έτος 2017-2018», Παρασκευή  08  Σεπτεμβρίου 2017  (09.00-11.00) στο 10ο  Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2016-2017

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου  2016-2017» και «Προγραμματισμός Δράσεων 2017-2018«, Παρασκευή 09 Ιουνίου  2017 (09.00-11.00) στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου Γ ΄Τριμήνου  Σχολικού Έτους  2016-2017», Παρασκευή 05 Απριλίου 2017 (10.00-12.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου Β ΄Τριμήνου  Σχολικού Έτους  2016-2017», Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου  2017 (10.00-12.00) στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ημερίδα. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Διευθυντή Διεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες- πλαίσιο συνεργασίας Σχολείου και Συνηγόρου του Παιδιού» με προσκεκλημένο ομιλητή τον Συνήγορο του Παιδιού κ. Γεώργιο Μόσχο. Η ημερίδα απευθύνεται στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων Γ΄ Αθήνας αρμοδιότητας ευθύνης των οικείων Σχολικών Συμβούλων και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 από ώρα 09:00΄ – 13:00 στον Πολυχώρο του Δήμου Αιγάλεω  «Ελληνικό Μολύβι» (Ιεράς Οδού 154 & Νάξου, 12242, Αιγάλεω – Σταθμός Μετρό Ελαιώνας, Γραμμή 3).

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου Α΄Τριμήνου  Σχολικού Έτους  2016-2017», Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 (10.00-12.00) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το Σχολικό Έτος 2016-2017», Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016 (10.00-12.00) στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2015-2016

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέματα: «Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου  2015-2016» και «Προγραμματισμός Δράσεων 2016-2017«, Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016 (09.00-11.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέματα: 1.«Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου Β΄ Τρίμηνου –Προγραμματισμός Γ΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2015-16». 2.«Πλαίσιο Συνεργασίας με Σχολική Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό της Περιφέρειας». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  12 Απριλίου 2016 (09.00-11.00) στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου  Β΄ Τριμήνου για το Σχολικό Έτος 2015-2016», Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2016 (10.00-12.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Υλοποίηση  Εκπαιδευτικού Έργου Α΄ Τριμήνου-Προγραμματισμός Β΄ Τριμήνου», Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2015 (10.00-12.00) στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το Σχολικό Έτος 2015-2016», Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2015 (09.00-11.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2014-2015

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέματα: «Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου  2014-2015» και «Προγραμματισμός Δράσεων 2015-2016«, Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 (11.00-13.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέματα: «Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Έργου Γ΄ Τριμήνου  2014-2015» και «Προγραμματισμός και Συντονισμός Διασχολικών Παρουσιάσεων Project Μαθητών της Στ΄ Τάξης«, Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 (09.00-11.00) στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέματα: «Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Έργου Γ΄ Τριμήνου  2014-2015» και «Προγραμματισμός Διασχολικών Παρουσιάσεων Project Μαθητών της Στ΄ Τάξης«, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 (09.00-11.00) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέματα: «Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Έργου Β΄ Τριμήνου  2014-2015» και «Προγραμματισμός Διοργάνωσης Συνεδρίου Μαθητών της Στ΄ Τάξης», Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου  2015 (09.30-11.30) στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Επιμορφωτική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 (09.00-11.00) στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Έργου Α΄ Τριμήνου  2014-2015», Τετάρτη 15 Οκτωβρίου  2014 (09.00-11.00) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το Σχολικό Έτος 2014-2015», Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2014 (09.00-11.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2013-2014

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα:«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου  Β΄τριμήνου του σχολικού έτους 2013-2014», Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 (09.00-11.00) στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα:
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2013-2014», Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 (09.00-11.00) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2012-2013
Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Απολογισμός  εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012 -2013», Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 (10.00-12.00) στο 3ο Δημοτικό Σχολείου Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Οργάνωση και Διαχείριση Διοικητικών  Θεμάτων του Δημοτικού Σχολείου». Τετάρτη  22 Μαΐου 2013 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Προσκεκλημένος επιμορφωτής: Στρατής Χατζηδημητρίου, Δρ Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα:«Απολογισμός Β΄ τριμήνου – Προγραμματισμός και πορεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου του Γ΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2012 -2013», Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 (10.00-12.00) στο 8οΔημοτικό Σχολείου Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Διαχείριση διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας». Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 (10.00-12.00) στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Προσκεκλημένος επιμορφωτής: Στρατής Χατζηδημητρίου, Δρ Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα:«Απολογισμός Α΄ τριμήνου – Προγραμματισμός και πορεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου του Β΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2012 -2013», Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2013 (10.00-12.00) στο 5ο Δημοτικό Σχολείου Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα:«Εκτίμηση της πορείας υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου», Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 (10.30-12.00) στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Χαϊδαρίου.

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου», Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 (08.30-10.00) στο 4ο Δημοτικό Σχολείου Χαϊδαρίου.

Συναντήσεις με Υπεύθυνους  του Ολοήμερου Προγράμματος (2012-2013)

Ενημερωτική – Παιδαγωγική συνάντηση,   την  Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρες 10.15 έως 11.30 στο 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου.Θέματα της συνάντησης: Ο προγραμματισμός του Ολοήμερου Προγράμματος, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Πρωινού Προγράμματος καθώς και η συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες.

Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικού Έτους 2011-2012

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας (08 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρες 10.00- 12.00 π.μ.  στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου).

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας (07 Μαρτίου  2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρες 10.00- 12.00 π.μ. στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου).

Ενημερωτική – Παιδαγωγική Συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της   Περιφέρειας (27 Ιανουαρίου  2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρες 10.00- 12.00 π.μ.  στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου).


 

Αφήστε μια απάντηση