ΔΥΕΠ

Στην 29η Περιφέρεια  λειτουργούν δύο Δομές  Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων  (ΔΥΕΠ) από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017. Στο 5ο  και 9ο Δημοτικά Σχολεία  Χαϊδαρίου με 2 τμήματα αντίστοιχα σε κάθε σχολείο.

Εκπαιδευτικό Υλικό από την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανοικτά Αναλυτικά Προγράμματα και γνωστικά αντικείμενα (8)

Γλώσσα: Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο – Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο — Ανοικτό Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδακτικό Υλικό (14)

Υποστηρικτικό υλικό ΥΠΠΕΘ & άλλων φορέων (5)

Εκπαιδευτικό Υλικό ΓΕΦΥΡΕΣ από την Ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ
Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων 
Λεξικό ελληνικά – αραβικά & αραβικά – ελληνικά 

 

Αφήστε μια απάντηση