Φορείς (άλλοι)

Α. Στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
•Διδασκαλία 509 ωρών στο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»- (Εξομοίωση) το μάθημα: «Καινοτόμες Προσεγγίσεις της Σύγχρονης Διδακτικής», Ακαδημαϊκά Έτη: 2004-2006.

Β. Στην Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πειραματικά Σχολεία  του Μαρασλείου.
•Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πειραματικά Σχολεία  του Μαρασλείου. Ακαδημαϊκά Έτη: 2000-2009.

Γ. Στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)
•44 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 3/11 έως 8/12/2007.

Δ. Στο Πρόγραμμα Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ)
•12 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», ΠΕΚ Πειραιά. 26/1 & 17/2 2008.
•4 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 16 Μαρτίου 2008.
•16 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον: Απώλεια-Θάνατος», 1ο ΠΕΚ Αθήνας. 5-6 & 12/4 2008.

Ε.Στο Πρόγραμμα Παιδαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
•16 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων», Μαρούσι Αττικής. Ιούνιος 2008.

Ζ. Στο Πρόγραμμα Σχεδίαση και Εφαρμογή Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Στελεχών Γραφείων Σύνδεσης των ΤΕΕ
•10 ώρες. Θεματική Ενότητα: «Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Εκπαίδευσης», Αθήνα. 26-28 Νοε. 2008.

Η. Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στα Νέα Σχολικά Βιβλία
•17 ώρες. Νέα βιβλία Ιστορίας Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου. «Ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»,  Επιμορφωτικά Κέντρα Σαλαμίνας και Ζωγράφου. 4 έως 6/  9/ 2006.
•26 ώρες.  Νέα βιβλία Γεωγραφίας Ε΄ και Στ΄, Γλώσσας Β΄ και Λεξικού Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού Σχολείου. «Ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα», Επιμορφωτικά Κέντρα Νίκαιας, Ιλίου και Ασπροπύργου. 4 έως 10 /9/ 2007.

Θ. Σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων
•2 ώρες. Εισήγηση με θέμα: «Το διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές εφαρμογές», 17ο Δημ. Σχολείο Αθηνών. 15 Απρ. 2005.
•2 ώρες. Εισήγηση με θέμα: «Στρατηγικές διδακτικής αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εφαρμογές στη διδασκαλία της Ιστορίας». 36η Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Περιστέρι. 27 Απρ. 2010.
•2 ώρες. Εισήγηση με θέμα: «Εκφράζω τα συναισθήματα μου: Σχέδιο Εργασίας». Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης. 4η Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νίκαια. 13 Οκτ. 2010.

Ι. Σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική Πειραιά»
•2 ώρες. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο διδακτικό προσωπικό του Εκπαιδευτηρίου με θέμα: «Διδασκαλία Ιστορίας με υπολογιστή», Πειραιάς. 1 Μαΐου   2004.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.