Μείζον ΠΕ

Επιμορφωτής Β στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ)

Α. Πιστοποίηση ως Επιμορφωτής Β
[α. παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων διάρκειας 200 ωρών (54 ώρες δια ζώσης  και 146 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλία), β. γραπτή εξέταση, γ. εκπόνηση γραπτής εργασίας και δ. σχεδιασμός και παρουσίαση μιας μικροδιδασκαλίας] Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εκφράζω τα συναισθήματά μου» από το μάθημα της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού.

Β. Επιμορφωτής Β
[στο εκπαιδευτικό κέντρο της Νίκαιας, Τμήμα 3,  από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2011].

 

 

Αφήστε μια απάντηση