ΠΕΚ

ΠΕΚ Πειραιά
•44 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Πειραιάς. Ακαδημαϊκά Έτη: 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009.

1ο ΠΕΚ Αθήνας
•4 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Ηλιούπολη. 1ο ΠΕΚ Αθήνας. 2008-2009.

3ο ΠΕΚ Αθήνας
•8 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». Περιστέρι. 2004-2005.
•12 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτικές Ενότητες: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο», «Δειγματική διδασκαλία στη Γλώσσα», Η αξιολόγηση ως διδακτική πράξη σε σχέση με το διδακτικό έργο», «Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό». Περιστέρι. 2009-2010.
•3 ώρες. Εισαγωγική Επιμόρφωση (Α΄ Φάση) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Διδακτική Ενότητα: «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects), ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων». 3 Δεκεμβρίου  2013. Περιστέρι.

 

 

Αφήστε μια απάντηση